Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

 Chuyên gia cho biết, đề thi Sinh của trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội đòi hỏi thí sinh có năng lực để hoàn thành bài trong thời gian eo hẹp.


Về phạm vi kiến thức, đề thi vẫn nằm trong chương trình lớp 9 với 70% câu hỏi thuộc phần di truyền và biến dị và 30% câu hỏi thuộc phần sinh thái và môi trường.


Đề năm 2019 có độ khó cao hơn hẳn so với đề 2018, thể hiện ở các tiêu chí độ dài của đề thi, năm nay do có thêm 5 ý trắc nghiệm nên độ dài tăng lên nhiều. Bên cạnh đó, nội dung các phần kiến thức được hỏi có độ khó tăng lên ở mỗi phần.
Ví dụ, câu hỏi về phả hệ năm 2018 chỉ có 1 phần, năm 2019 có 2 phần và nhìn phả hệ dài, rất rối mắt (câu 5). Hay, câu hỏi về gen đa alen nếu như 2018 cho sẵn là gen đa alen và cho sẵn alen quy định tính trạng sức sống kém, thì năm 2019 thí sinh phải tự suy luận (câu 6).

Chuyên gia cho biết thêm, đề thi không sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó mà có sự xáo trộn. Các câu dùng để lấy điểm 9,10 là câu 5 và câu 6. Do năm nay xuất hiện 1 câu hỏi trắc nghiệm với 5 ý nhỏ nên đề thi có sự điều chỉnh về độ khó so với năm trước.

Cụ thể, phần trắc nghiệm với 20% câu hỏi ở mức thông hiểu và 80% ở mức vận dụng. Phần tự luận với 35% câu hỏi ở mức thông hiểu: 45%; vận dụng: 20% vận dụng cao (Đề năm 2018 thì gồm 40% câu hỏi ở mức độ Thông hiểu: 40%, vận dụng: 10% Vận dụng cao).

Nhìn chung, đề thi năm nay có sự điều chỉnh cả về hình thức thể hiện và độ khó so với đề năm 2018. Việc điều chỉnh này sẽ đảm bảo cho trường có thể tuyển chọn được học sinh đủ năng lực để theo học các chương trình của trường những năm tiếp theo.

Năm học 2019-2020, THPT Chuyên Khoa học tự nhiên tuyển 450 chỉ tiêu vào các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học và Sinh học với số hồ sơ đăng ký là 2.660 và tỷ lệ chọi 1/6 - tỉ lệ tương đương năm học 2018-2019.


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//