Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Các bài luận Tiếng Anh hay dùng tham khảo cho việc dạy và học Tiếng Anh
Trong quá trình học tập, học sinh không chỉ luyện tập các bài tập dạng trắc nghiệm mà cũng thường phải viết các bài luận để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ. Đây là một bài tập thường gây khó khăn cho học sinh vì không chỉ đánh giá khả năng thông thạo ngôn ngữ mà còn kiểm tra kiến thức, khả năng suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic của học sinh.
   "Các bài luận mẫu tiếng Anh" là nguồn tài liệu tham khảo cho học sinh, được trích ra từ First News, bao gồm rất nhiều các chủ đề thực tế khác nhau, giúp học sinh có thể vận dụng, điều chỉnh và viết một cách tự tin hơn.
    Chỉ có một số bài luận đầu có bài dịch mẫu để gợi ý học sinh, các bài sau không có để học sinh tự luyện tập và rèn luyện phong cách viết riêng cho mình.
   Hi vọng tài liệu này góp phần giúp học sinh học tập ngày càng tốt hơn và tự tin hơn với khả năng tiếng Anh của mình.


Các bài luận Tiếng Anh hay dùng tham khảo cho việc dạy và học Tiếng Anh


Phần 1
1. Life in the city
2. Living in a multiracial community
3. A visit to a famous city
4. An unusual opportunity I had
5. The value of libraries
6. A horrible sight
7. Discuss the part that money plays in our lives
8. Science and its effects
9. The rights and duties of a citizen
10. The most important day in my life
Các bài luận Tiếng Anh hay dùng tham khảo cho việc dạy và học Tiếng Anh - Phần 1
Bài luận, Bài luận Tiếng Anh, Danh mục, Danh mục bài luận, Lớp 12, Lớp 9, Tiếng Anh, Tiếng Anh 12, Tiếng Anh 9,
Liên quan

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//