Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click


HỎI ĐÁP LỊCH SỬ: PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 – 2000 - Dành cho ôn thi HSG, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử
PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ 1954 – 2000
XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC. ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾQUỐC MỸ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (19 54 – 1965)

Câu 1: Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương? (Xem tại đây)
Câu 2: Phong trào “Đồng khởi” (1959-1960): Nguyên nhân, diễn biến chính, kết quả và ý nghĩa?(Xem tại đây)
Câu 3:  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960): Hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của đại hội?.(Xem tại đây)
Câu 4 . Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ  trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ  như thế nào?(Xem tại đây)

NHÂN DÂN HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC  TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ  XÂM LƯỢC.   MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973).
Câu1.  Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ  trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ”. Quân và dân ta đã chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ  như thế nào?(Xem tại đây)
Câu 2.  So sánh những điểm giống và khác nhau giữa chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt” với chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?(Xem tại đây)
u 3.  Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt Tết Mậu Thân 1968Hoàn cảnh, diễn biến - kết quả và ý nghĩa?(Xem tại đây)
Câu 4. Âm mưu thủ đoạn của Mĩ  trong chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh? Quân và dân ta đã chiến đấu và chống chiến lược “Việt Nam hoá” chiến tranh của Mĩ  như thế nào?(Xem tại đây)
Câu 5. Phân tích những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) & “Việt Nam hoá chiến tranh”(1969-1973) của Mỹ ở miền Nam Việt Nam?(Xem tại đây)
Câu 6:  Nội dung và ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri (1/1973).(Xem tại đây)
KHÔI PHỤC KINH TẾ - XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM (1973 – 1975)
Câu 1. Trong hoàn cảnh nào Bộ chính trị TW Đảng đưa ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn MN? Nội dung của kế hoạch giải phóng hoàn toàn MN?Tóm tắt diễn biến chính và kết quả của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975?(Xem tại đây)
Câu 2. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước(1954 – 1975)?(Xem tại đây)
VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦU SAU THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC NĂM 1975
Câu 1. Tình hình hai miền Bắc – Nam sau năm 1975 có thuận lợi và khó khăn gì?(Xem tại đây)
Câu 2. Quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975 – 1976)?(Xem tại đây)

ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986-2000)
Câu 1. Tại sao Đảng ta quyết định thực hiện công cuộc đổi mới đất nước? Nội dung đường lối đổi mới đất nước của Đảng?(Xem tại đây)
Câu 2.  Những thành tựu và ý nghĩa của công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến năm 2000?(Xem tại đây)

Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, Hỏi đáp Lịch sử 12
Liên quan

Danh mục, Hỏi đáp Lịch sử 12, Kiến thức, Kiến thức THPT, Lịch sử, Lịch sử 12, Lớp 12, THPT, 
Hỏi đáp lịch sử - có đáp án, dành cho ôn thi HSG môn lịch sử, ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử (Phần 2)
Xem phần 1 tại đây

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//