Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động học tập để giúp học sinh: Khắc phục sự kém khái quát, sự cứng nhắc của tư duy. 


ĐỀ TÀI NCKHSPUD, SKKN Toán 4: ĐỂ DẠY TỐT NỘI DUNG PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4
Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4


 Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động học tập để giúp học sinh: Khắc phục sự kém khái quát, sự cứng nhắc của tư duy. Dựa vào tính trực quan cụ thể trong tư duy của học sinh, giáo viên cần triển khai các hoạt động mang tính chất thực tiễn, học sinh phải được thao tác trên đồ dùng trực quan. Từ đó, các em sẽ tự phát hiện và tự giải quyết nhiệm vụ bài học.
      VD: Khi dạy bài  “So sánh 2 phân số cùng mẫu số”       Nhiệm vụ của bài là học sinh  phải xét xem 2 phân số đó có bằng nhau hay không và nếu không bằng nhau thì phân số nào bé hơn, phân số nào lớn hơn.
   VD: Trong bài “Phép nhân phân số” 
    Trước tiên tôi cho học sinh tìm hiểu ý nghĩa của phép nhân phân số thông qua cách tính diện tích hình chữ nhật.
     - Giáo viên nêu: Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m. Và học sinh nêu được S = 5 x 3 = 15 m2.

ĐỀ TÀI NCKHSPUD, SKKN Toán 4: ĐỂ DẠY TỐT NỘI DUNG PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4


Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4
=>> Xem các SKKN Toán 4 khác tại đây
SKKN, SKKN Tiểu học, SKKK Môn Toán, SKKN lớp 4, NCKHSPUD Môn Toán, NCKHSPUD Toán 4, SKKN Toán 4


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//