Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Giáo viên còn rơi vào tình trạng giảng nhiều làm cho các em tiếp thu bài một cách thụ động và giải quyết vấn đề một cách máy móc. Mặt khác, hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu nghèo nàn, giáo viên ch­ưa thực sự là ngư­ời tổ chức hướng dẫn giờ học để học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức, với những hình thức tổ chức nh­ư thế đã ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức mới của các em, dẫn đến dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó chư­a đ­ược giải quyết đúng theo như­ yêu cầu của toán học.


ĐỀ TÀI NCKHSPUD, SKKN Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4
Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4

Giáo viên còn rơi vào tình trạng giảng nhiều làm cho các em tiếp thu bài một cách thụ động và giải quyết vấn đề một cách máy móc. Mặt khác, hình thức tổ chức dạy học còn đơn điệu nghèo nàn, giáo viên ch­ưa thực sự là ngư­ời tổ chức hướng dẫn giờ học để học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức, với những hình thức tổ chức nh­ư thế đã ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu kiến thức mới của các em, dẫn đến dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó chư­a đ­ược giải quyết đúng theo như­ yêu cầu của toán học.
  Để tìm thêm về thực trạng, tôi đã tiến hành dự giờ  hai tiết dạy của hai lớp 4A và 4B, đồng thời sau giờ học tôi đã tiến hành kiểm tra thực nghiệm và đối chứng hai lớp bằng để kiểm tra sau:


  Bài 1:  Nam có nhiều hơn Minh 4 hòn bi. Số bi của Nam gấp 3 lần số bi của Minh. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu hòn bi.
  Bài 2: Tìm hai số khi biết hiệu của chúng là 54 và tỉ số của chúng là 1/10 ( hoặc số thứ nhất bằng 1/10 số thứ 2)
  Bài 3: Cách đây hai năm, con lên 5 và kém cha 30 tuổi. hỏi sau bao nhiêu năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

  Bài 4: Đặt đề toán theo sơ đồ tóm tắt rồi giải:


ĐỀ TÀI NCKHSPUD, SKKN Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4

Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4
=>> Xem các SKKN Toán 4 khác tại đây
SKKN, SKKN Tiểu học, SKKK Môn Toán, SKKN lớp 4, NCKHSPUD Môn Toán, NCKHSPUD Toán 4, SKKN Toán 4

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//