Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Nhận thức về đại lượng, thực hμnh đo đại lượng kết hợp với số học, hình học sẽ góp phần phát triển trí tượng tượng không gian, khả năng phân tích – tổng hợp, khái quát hoá - trừu tượng hoá, tác phong lμm việc khoa học, …


Đề tài SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN 5: KINH NGHIỆM DẠY HỌC TOÁN ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG LỚP 5
     Trong chương trình toán học ở Tiểu học, các kiến thức về phép đo đai lượng gắn bó chặt chẽ với các kiến thức số học vμ hình học. Khi dạy học hệ thống đơn vị đo của mỗi đại lượng đều phải nhằm củng cố các kiến thức về hệ ghi số ( hệ thập phân). Ngược lại, việc củng cố nμy có tác dụng  giúp học sinh  nhận thức rõ hơn mối quan hệ giữa các đơn vị đo của đại lượng với kiến thức về phép tính số học lμm cơ sở cho việc dạy học các phép tính trên số đo đại lượng, và việc dạy học phép tính trên các số. Việc chuyển đổi các đơn vị đo đại lượng được tiến hμnh trên cơ sở hệ ghi số; đồng thời việc đó cũng góp phần củng cố nhận thức về số tự nhiên, phân số, số thập phân theo chương trình toán Tiểu học. Việc so sánh và tính toán trên các số đo đại lượng góp phần củng cố nhận thức về khái niệm đại lượng, tính cộng được của đại lượng cộng được, đo được. Như vậy dạy học đại lượng vμ đo đại lượng trong chương trình toán Tiểu học nói chung vμ toán 5 nói riêng rất quan trọng bởi:

 - Nội dung dạy học đại lượng vμ đo đại lượng được triển khai theo định hướng tăng cường thực hμnh vận dụng, gắn liền với thực tiễn đời sống. Đó chính lμ cầu nối giữa các kiến thức toán học với thực tế đời sống. Thông qua việc giải các bμi toán HS không chỉ rèn luyện các kỹ năng môn toán mμ còn được cung cấp thêm nhiều tri thức bổ ích. Qua đó thấy được ứng dụng thực tiễn của toán học.


  Nhận thức về đại lượng, thực hμnh đo đại lượng kết hợp với số học, hình học sẽ góp phần phát triển trí tượng tượng không gian, khả năng phân tích – tổng hợp, khái quát hoá - trừu tượng hoá, tác phong lμm việc khoa học, …


Đề tài SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TOÁN 5: KINH NGHIỆM DẠY HỌC TOÁN ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐO ĐẠI LƯỢNG LỚP 5
Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 5, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 5

=>> Xem các SKKN Toán 5 khác tại đây
SKKN, SKKN Tiểu học, SKKK Môn Toán, SKKN lớp 5, NCKHSPUD Môn Toán, NCKHSPUD Toán 5, SKKN Toán 5


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//