Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

       Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định, văn bản hướng dẫn thống nhất việc công nhận trường chuẩn quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi làm căn cứ xem xét, đề nghị công nhận trường chuẩn cũng như đầu tư thêm để công nhận trường chuẩn.


MỘT SỐ BIỆN PHÁP TƯ VẤN, HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG THCS, THPT CỦA CHUYÊN VIÊN SỞ GD&ĐT GIÚP CÁC TRƯỜNG THCS, THPT TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Từ năm 1997 Bộ GD&ĐT bắt đầu ban hành Quyết định v/v ban hành Quy chế công nhận trường học chuẩn quốc gia (Quyết định số 1366/1997/GD-ĐT đối với trường tiểu học, Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT đối với trường mầm non, Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT đối với trường trung học) và từ cuối 2005 đến nay, Bộ GD&ĐT ban hành các Quyết định, Thông tư, Quy chế công nhận trường học chuẩn quốc gia thay thế cho phù hợp với yêu cầu mới (Quyết định số 32/2005/QĐ-BGD&ĐT đối với trường tiểu học, Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/07/2008 đối với trường mầm non, Thông tư  số 06 /2010/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia).      
          
          Theo quy định, một trường đạt chuẩn quốc gia phải đạt 5 tiêu chuẩn, gồm: Tổ chức quản lý nhà trường; Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên; Chất lượng giáo dục; Cơ sở vật chất và thiết bị;  Công tác xã hội hoá giáo dục. Có thể nói một trường học đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia không những là trường học có đầy đủ các điều kiện cho hoạt động dạy học, đạt yêu cầu về chất lượng giáo dục mà còn là điều kiện vững chắc để xây dựng một nền giáo dục phát triển trong tương lai ngang bằng với nền giáo dục các nước trong khu vực và trên thế giới.


MỘT SỐ BIỆN PHÁP TƯ VẤN, HỖ TRỢ CÁC TRƯỜNG THCS, THPT CỦA CHUYÊN VIÊN SỞ GD&ĐT GIÚP CÁC TRƯỜNG THCS, THPT TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÁC TIÊU CHÍ CỦA TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
↳ Xem thêm các SKKN khác

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng

Hoặc


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//