Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Để hoạt động thư viện nhà trường đạt được kết quả đáp ứng với mục tiêu cần có sự kết hợp giữa nhận thức vai trò nhiệm vụ của công tác thư viện, với điều kiện cơ sở vật chất và kĩ thuật của thư viện, về tổ chức phương thức hoạt động của thư viện đặc biệt là vai trò của giáo viên, phụ trách thư viện và sự phối hộ đồng bộ giữa các thành viên trong nhà trường.

Sáng kiến kinh nghiệm thư viện: Biện pháp tổ chức chỉ đạo và đánh giá công tác thư viện trong nhà trường giúp hoạt động thư viện nhà trường đạt hiệu quả cao.

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
A. Cơ sở lý luận của vấn đề tổng kết: 
     Để hoạt động thư viện nhà trường đạt được kết quả đáp ứng với mục tiêu cần có sự kết hợp giữa nhận thức vai trò nhiệm vụ của công tác thư viện, với điều kiện cơ sở vật chất và kĩ thuật của thư viện, về tổ chức phương thức hoạt động của thư viện đặc biệt là vai trò của giáo viên, phụ trách thư viện và sự phối hộ đồng bộ giữa các thành viên trong nhà trường.
          Điều kiện về cơ sở vật chất, điều kiện về con người và phương pháp tổ chức hoạt động của thư viện phù hợp với thực tế nhà trường sẽ đạt được hiệu quả cần thiết phục vụ cho hoạt động dạy và học của nhà trường.
 B. Biện pháp thực hiện và công việc cụ thể:
1. Thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác thư viện, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức.
Ngay từ đầu năm học Hiệu trưởng đã thành lập tổ công tác thư viện và xây dựng kế hoạch chỉ đạo về công tác thư viện. Một người trong Ban giám hiệu là tổ trưởng. Các thành viên trong tổ gồm có nhân viên thư viện, đại diện BCH Công đoàn, Chi đoàn, Tổng phụ trách, các khối trưởng chuyên môn và đại diện ban chỉ huy Liên đội.
Quy chế và công tác thư viện, các văn bản chỉ đạo về công tác thư viện được Hiệu trưởng trực tiếp truyền đạt trong Hội nghị nhà trường và sinh hoạt của tổ công tác thư viện. Công tác thư viện được tuyên truyền rộng rãi trong nhà trường. Tổ công tác thư viện được phân công cụ thể, rõ việc cho từng thành viên. Ban giám hiệu thực hiện công tác xây dựng kế hoạch theo dõi việc chỉ đạo và tiến độ công việc thực hiện trong từng tháng, từng học kỳ nhằm đánh giá rút kinh nghiệm về công tác tổ chức.
Vai trò của giáo viên thư viện được coi trọng. Giáo viên thư viện tự học và tham gia các lớp tập huấn do ngành đã triển khai. Thông qua đó nắm chắc nghiệp vụ thư viện để thực hiện một cách khoa học và có bài bản. Để kết hợp, nhà trường đã đào tạo giáo viên thư viện có trình độ tin học, vừa hỗ trợ cho giáo viên thiết kế các giáo án điện tử, xây dựng chuyên đề của trường khi có nhu cầu.
          Các đoàn thể trong nhà trường là lực lượng hỗ trợ tuyên truyền hưởng ứng các yêu cầu của Ban giám hiệu đặt ra.

          Các Khối trưởng chuyên môn tham gia để tuyên truyền cho giáo viên, học sinh đọc sách và tham gia các hoạt động thư viện. Ngoài ra tham mưu cho giáo viên thư viện thực hiện công tác thư viện bám sát với yêu cầu chương trình của chuyên môn.


Sáng kiến kinh nghiệm thư viện: Biện pháp tổ chức chỉ đạo và đánh giá công tác thư viện trong nhà trường giúp hoạt động thư viện nhà trường đạt hiệu quả cao.
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, viết sáng kiến kinh nghiệm thư viện..
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng


Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//