Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trong hoàn cảnh nước ta vừa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO chính là một điều kiện thuận lợi trong công cuộc việc phát triển Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, đây cũng là yếu tố buộc mọi người phải nâng cao trình độ bản thân để thúc đẩy nhanh quá trình Hội nhập toàn cầu.SKKN-NCKHSPUD QLGD: 5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Thực hiện chỉ thị 40/TW của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng đội ngũ Cán bộ quản lý và Giáo viên trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Đồng thời để thực hiện thắng lợi sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước đòi hỏi mọi người chúng ta phải thực hiện nhiều yêu cầu mới, nhiệm vụ mới. Trong đó nhiệm vụ  có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đó là việc đào tạo nhân sự, vì trong mọi lĩnh vực yếu tố con người  luôn là yếu tố quyết định. Làm thế nào để đào tạo được những con người tự chủ, năng động, sáng tạo…  có thể giải quyết vấn đề một cách tự tin, có đủ phẩm chất năng lực để thực hiện công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.
Bên cạnh đó, Thông tư 35 của Bộ Nội vụ cũng yêu cầu mỗi cá nhân phải chuyên môn hóa nghiệp vụ bản thân để nâng cao chất lượng công tác.
Riêng đối với huyện Nhơn Trạch, trong tương lai sẽ trở thành một thành phố công nghiệp hiện đại càng đòi hỏi phải có nguồn nhân lực dồi dào hơn, đạt chất lượng cao hơn nữa, nghĩa là phải nhiều về số lượng và mạnh về chất lượng.
Mặt khác, trước sự phát triển siêu tốc của xã hội hiện nay đòi hỏi con người không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ học thức để có thể  tiếp cận những thành tựu mới về mọi mặt của thế giới để đưa ra những giải pháp tốt nhất, hợp với thực tiễn nhất góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.
Trong hoàn cảnh nước ta vừa gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO chính là một điều kiện thuận lợi trong công cuộc việc phát triển Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, đây cũng là yếu tố buộc mọi người phải nâng cao trình độ bản thân để thúc đẩy nhanh quá trình Hội nhập toàn cầu.
Là người làm công tác quản lý nhà trường, sau nhiều năm điều tra quan sát tôi nhận thấy: cho dù được thúc đẩy, được tạo mọi điều kiện thuận lợi để học hỏi, nhưng nếu mỗi người trong chúng ta không có ý thức tự học – tự rèn sẽ khó có thể nâng cao trình độ, kiến thức bản thân.

SKKN-NCKHSPUD QLGD: 5 biện pháp của lãnh đạo nhà trường giúp xây dựng ý thức tham gia phong trào tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên trong nhà trường
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
↳ Xem thêm các SKKN khác

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng

Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//