Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Cũng như bất cứ ngành nghề nào khác, trình độ đào tạo ban đầu của người giáo viên chỉ là điểm xuất phát, là vốn kiến thức và kĩ năng khởi nghiệp. Trong suốt quá trình hành nghề, người giáo viên phải luôn nâng cao năng lực nghề nghiệp của mình qua con đường tự học, qua các lớp bồi dưỡng, qua hội thảo trao đổi kinh nghiệm.
SKKN-NCKHSPUD QLGD: Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và kết quả học tập của học sinh ở trường Xxx

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..


Trong công cuộc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: "Phát triển giáo dục đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá, là điều kiện để phát triển nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh và bền vững…". Để đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội, đối với hệ thống giáo dục nói chung và bậc tiểu học nói riêng, việc nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục là một yêu cầu cấp thiết đặt ra cho những nhà quản lý cũng như mỗi người giáo viên. Chất lượng giảng dạy và giáo dục của nhà trường phụ thuộc phần lớn đội ngũ giáo viên, đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải trau dồi nâng cao tay nghề chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Muốn xây dựng trường tốt, nâng cao chất lượng dạy- học của thầy và trò, không gì quan trọng hơn là phải nâng cao trình độ người thầy về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết nhất trí, có tinh thần trách nhiệm cao, trong đó yêu cầu quan trọng nhất là phải rèn luyện tay nghề dạy giỏi. Chúng ta đều biết, muốn có học sinh giỏi, phải có giáo viên giỏi, “thầy nào, trò nấy”. Đặc biệt trong thời đại hiện nay, nhu cầu học tập của học sinh ngày càng lớn, khả năng tiếp thu của các em cũng ngày càng cao, đòi hỏi giáo viên phải có tay nghề giảng dạy tốt.
Cũng như bất cứ ngành nghề nào khác, trình độ đào tạo ban đầu của người giáo viên chỉ là điểm xuất phát, là vốn kiến thức và kĩ năng khởi nghiệp. Trong suốt quá trình hành nghề, người giáo viên phải luôn nâng cao năng lực nghề nghiệp của mình qua con đường tự học, qua các lớp bồi dưỡng, qua hội thảo trao đổi kinh nghiệm.

Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên, trong đó việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi là nòng cốt, có tác động quyết định đến kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học. 


SKKN-NCKHSPUD QLGD: Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy giỏi góp phần nâng cao chất lượng mũi nhọn và kết quả học tập của học sinh ở trường Xxx
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
↪ Xem thêm các Sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục khác tại đây

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng

HoặcTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//