Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Để công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém ở trường THPT  thực hiện đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi người quản lý mà cụ thể ở đây là người Hiệu trưởng phải xuất phát từ các cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và thực trạng của đơn vị mình quản lý để đề ra kế hoạch và hệ thống giải pháp quản lý chỉ đạo công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém một cách khoa học, sáng tạo, đạt hiệu quả.


SKKN-NCKHSPUD QLGD: "CHỈ ĐẠO VIỆC PHÁT HIỆN HỌC SINH VÀ BỒI DƯỠNG PHỤ ĐẠO CÁC MÔN HỌC CHO HỌC SINH CÓ SỨC HỌC ĐUỐI ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH YẾU - KÉM Ở TRƯỜNG THPT "

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
  Để thực hiện mục tiêu giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài thì khắc phục tình trạng học sinh yếu kém là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng đặt ra cho mỗi nhà trường.
Để công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém ở trường THPT  thực hiện đạt hiệu quả cao thì đòi hỏi người quản lý mà cụ thể ở đây là người Hiệu trưởng phải xuất phát từ các cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn và thực trạng của đơn vị mình quản lý để đề ra kế hoạch và hệ thống giải pháp quản lý chỉ đạo công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém một cách khoa học, sáng tạo, đạt hiệu quả.
- Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi  cho giáo viên và học sinh  trong quá trình Dạy và Học phụ đạo. Trong đó quan trọng nhất là tạo động lực và kích thích tinh thần của giáo viên và học sinh.
- Nhằm thực hiện đúng nội dung, tinh thần của cuộc vận động “Hai không” mà đặc biệt là nội dung “không để HS ngồi nhầm lớp”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm dần số HS yếu, đáp ứng nhu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Trong thực tế giảng dạy giáo viên gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong phụ đạo HS yếu kém, do thiếu kinh nghiệm và thực hiện không đúng quy trình, hoặc quá nôn nóng muốn có ngay kết quả, nên giáo viên thường thất bại hoặc kết quả phụ đạo không cao.
- Phụ đạo cho học sinh yếu kém là giáo viên phải bổ sung được những “lỗ hổng” kiến thức cho học sinh (chủ yếu là những kiến thức có trong sách giáo khoa) để giành lại những kiến thức căn bản, từ đó học sinh có thể tiếp thu được kiến thức mới, hòa nhập, theo kịp chương trình. Giúp đỡ học sinh yếu kém học tập có tiến bộ hơn là giáo viên phải tạo được sự hứng thú học tập ở các em.

Trong những năm gần đây tình trạng học sinh bỏ học ngày càng phổ biến. Cấp học càng cao tỷ lệ học sinh bỏ  học càng lớn. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học nhưng đó nguyên nhân chính là các em bị mất căn bản, không tiếp thu được kiến thức nên không thích đi học, không thích đến trường.  

SKKN-NCKHSPUD QLGD: "CHỈ ĐẠO VIỆC PHÁT HIỆN HỌC SINH VÀ BỒI DƯỠNG PHỤ ĐẠO CÁC MÔN HỌC CHO HỌC SINH CÓ SỨC HỌC ĐUỐI ĐỂ KHÔNG CÒN HỌC SINH YẾU - KÉM Ở TRƯỜNG THPT "

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
↳ Xem thêm các SKKN khác

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng

Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//