Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trên cơ sở kế hoạch năm, nhà trường xây dựng kế hoạch tháng: Kế hoạch tháng được xây dựng xoay quanh chủ điểm gắn với từng nhiệm vụ đặc thù của tháng  cụ thể cho từng khối lớp với các hoạt động, mức độ, yêu cầu khác nhau, sau đó sẽ được triển khai đến toàn thể giáo viên trong các buổi họp Hội đồng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ yếu tham gia bàn bạc nội dung, cách thức tổ chức cho học sinh thực hiện.


SKKN-NCKHSPUD QLGD: "Kết hợp giữa BGH, GVCN, Các tổ chức trong nhà trường để tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh"
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..


Ngày nay, trước sự thay đổi không ngừng của nền kinh tế xã hội, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thử thách. Trong bối cảnh đó, giáo dục đang đổi mới trên quy mô toàn cầu. Nhà trường từ chỗ giáo dục khép kín sang mở cửa... đối thoại với xã hội. Trong thời đại này, giáo dục được xã hội quan tâm hơn bao giờ hết, chất lượng giáo dục không chỉ là mục tiêu phấn đấu của ngành mà là mối quan tâm của toàn xã hội, giáo dục phải tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu xã hội trong thời kì mới như Nghị quyết Trung ương II khóa 8 đã khẳng định “Giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay phải giáo dục toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể dục và mĩ dục”. 

Để thực hiện nhiệm vụ đó không có con đường nào khác phải nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh và phải thực hiện ngay từ bậc tiểu học bởi đây là bậc học “nền tảng” rất quan trọng, có đặc điểm, bản sắc riêng, tạo ra những cơ sở ban đầu rất cơ bản và bền vững để các em tiếp tục ở các bậc cao hơn, đó cũng là những nhân tố cơ bản góp phần tích cực phát triển nhân cách, tài năng của trẻ. 

Hoạt động giáo dục trong trường được chia thành hai bộ phận: Hoạt động giáo dục trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Mỗi bộ phận trên có chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng chúng đều góp phần tích cực vào thực hiện mục tiêu giáo dục trong đó có thể khẳng định hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều kiện, là môi trường để trẻ phát triển các yếu tố cả trí tuệ cũng như thể lực.


SKKN-NCKHSPUD QLGD: "Kết hợp giữa BGH, GVCN, Các tổ chức trong nhà trường để tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh"
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

↪ Xem thêm các Sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục khác tại đây

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng


Hoặc
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//