Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Mặt trái của xã hội còn nhiều tiêu cực hàng ngày hàng giờ tác động đến nhà trường ,đến học sinh. Với lứa tuổi học làm người lớn điều nguy hại là một bộ phận các em nhanh chóng tiếp thu những cái tiêu cực về đạo đức lối sống, thiếu ý chí vươn lên, thiếu ước mơ cao đẹp… 


SKKN-NCKHSPUD QLGD: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..


Nhìn lại chất lượng giáo dục trong những năm qua. Ngoài những thành mà các nhà trường phấn đấu được, chúng ta không khỏi lo lắng, băn khoăn vì chất lượng dạy học trong các nhà trường chưa cao, chưa ngang tầm với sự phát triển của xã hội.
Đất nước ta đang đi lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Yếu tố về con người là yếu tố then chốt có vai trò quyết định sự thành công của sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam XHCN “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác Hồ trước lúc ra đi xa đã dặn.
Làm thế nào đây để có thể có từng bước nâng cao chất lượng dạy học ở trong các nhà trường. Để có thể đào tạo giáo dục một lớp người vừa “hồng” vừa “chuyên” cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với học sinh, một bộ phận không ít thiếu động cơ và thiếu ý thức học tập, thiếu phương pháp nên từ chỗ hổng hụt kiến thức dẫn  đến chây lười, phó mặc cho thầy cô và cha mẹ. Một số bộ phận học sinh  khác có ý thức cố gắng tiếp thu kiến thức nhanh. Song việc học tập  học sinh có phần chịu sự ảnh hưởng tiêu của  bộ phận học sinh thiếu ý thức nên kết quả học tập còn nhiều hạn chế.
          Với phụ huynh học sinh, sự hiểu biết về nghiệp vụ sư phạm còn hạn hẹp, nên không đủ điều kiện để kiểm soát giúp đở con em học tập ở nhà. Đại đa số phụ huynh là nông dân lao động sáng chiều vất vả với những công việc nhằm mưu sinh nên thời gian dành để chăm lo cho con cái cũng còn nhiều hạn chế. Công tác xã hội hóa giáo dục những năm gần đây cũng được chính quyền và các đoan thể địa phương tích cực chăm lo song kêt qua mang lại chưa nhiều. Chưa có nhiều giải pháp tốt để động viên, giúp đỡ và giáo dục hoc sinh khi ở nhà.
Việc gắn kết giữa giađình, nhà trường và xã hội tuy đã thu được một số kết quả đáng phấn khởi, hạn chế được việc học sinh học học kém có ý định bỏ học, động viên được một số học sinh nghèo vươn lên trong học tập. Song tính chặt chẻ trong mối quan hệ này còn nhiều chỗ lỏng lẻo, nặng về văn bản chỉ thị hơn là hành động thực tế. Do vậy mà học sinh khi rời  khỏi nhà trường về với địa phương, gia đình còn thiếu sự quản lí, nhắc nhở, động viên thích đáng.
Mặt trái của xã hội còn nhiều tiêu cực hàng ngày hàng giờ tác động đến nhà trường ,đến học sinh. Với lứa tuổi học làm người lớn điều nguy hại là một bộ phận các em nhanh chóng tiếp thu những cái tiêu cực về đạo đức lối sống, thiếu ý chí vươn lên, thiếu ước mơ cao đẹp… 

SKKN-NCKHSPUD QLGD: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
↪ Xem thêm các Sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục khác tại đây

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//