Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Giờ dạy trên lớp là hình thức tổ chức cơ bản của quá trình dạy học. Giờ dạy trên lớp phải là vấn đề trung tâm chú ý và lo lắng của người Hiệu trưởng. Việc dự giờ và phân tích giờ dạy là việc làm quan trọng nhất, thường xuyên nhất của Hiệu trưởng.


SKKN-NCKHSPUD QLGD: TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
Trong tác phẩm: “ Những vấn đề chủ nghĩa LÊNIN-XTALIN đã nêu ra một cách đầy đủ hình ảnh về ý nghĩa của công tác kiểm tra” sự kiểm tra thực hiện được đặt ra một cách đúng đắn, là ngọn đèn pha làm sáng tỏ tình hình hoạt động của bộ máy bất kỳ thời gian nào. Không còn nghi ngờ gì là khi có một sự kiểm tra việc thực hiện như thế, chắc chắn những chổ hổng và những chổ hở đều có thể ngăn ngừa được.
Bàn về công tác kiểm tra thì Hồ Chủ Tịch đã viết: “ Kiểm soát khéo bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa kiểm soát về sau khuyết điểm sẽ bớt đi ”

Việc kiểm tra hoạt động giảng dạy của giáo viên và học tập học sinh trong nhà trường thông qua phương pháp đặc trưng của kiểm tra có một ý nghĩa sâu sắc và thiết thực.

Là phần cơ bản của quá trình dạy và học, thể hiện tổng hợp mọi nỗ lực về chuyên môn của giáo viên. Đây là khâu quan trọng đóng vai trò quyết định trong giảng dạy, qua giờ dạy giáo viên truyền thụ kiến thức cơ bản cho học sinh và giáo viên thể hiện được chính mình về năng lực chuyên môn trước đồng nghiệp và trước học sinh, thể hiện được trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mình.
Như vậy, kiểm tra làm cho việc nắm tình hình công việc được kịp thời, thấy được những điểm khuyết điểm trong việc thực hiện qua đó uốn nắn, đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch đồng thời bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, nhân viên. Thiếu kiểm tra thì việc quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng mất hẳn một nội dung quan trọng và do đó mất hẳn một phần lớn tác dụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Nếu tổ chức việc kiểm tra được chu đáo, thì công việc của chúng ta nhất định tiến bộ gấp mười, gấp trăm lần ”


SKKN-NCKHSPUD QLGD: TĂNG CƯỜNG NỀN NẾP, NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN GIỜ DẠY TRÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN
Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung  cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..
↪ Xem thêm các Sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục khác tại đây

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng

Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//