Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trong những năm gần đây giáo dục THPT đang tích cực đổi mới. Đổi mới về chương trình, đổi mới về phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới qui chế tuyển sinh.... Chất lượng dạy và học trong nhà trường đã có những thay đổi, có những bước phát triển theo hướng tích cực. 

SKKN QLGD: GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐẠO: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


Trong những năm gần đây giáo dục THPT đang tích cực đổi mới. Đổi mới về chương trình, đổi mới về phương pháp kiểm tra đánh giá, đổi mới qui chế tuyển sinh.... Chất lượng dạy và học trong nhà trường đã có những thay đổi, có những bước phát triển theo hướng tích cực. 

Tuy nhiên, trước yêu cầu đào tạo nhân lực có trình độ cao, đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, của quá trình chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, trước xu thế toàn cầu hóa, GD-ĐT nước ta đang đối mặt với những thách thức lớn. GD-ĐT vẫn chưa đủ để đi trước một bước trong lộ trình phát triển kinh tế vĩ mô. Thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề chất lượng GD-ĐT. Để giáo dục thực sự là nhân tố phát triển kinh tế, để nâng cao chất lượng đào tạo, và thực hiện được mục tiêu giáo dục đề ra :

“Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệTổ quốc.”SKKN QLGD: GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐẠO: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
==> Xem thêm các sáng kiến kinh nghiệm QLGD khác ở đâyTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//