Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
Nhân loại đã bước vào thế kỷ 21 - Thế kỷ của nền kinh tế tri thức, của phát triển và hội nhập. Điều này đặt nền giáo dục thế giới nói chung và nền giáo dục Việt Nam nói riêng trước những thử thách mới. Nhiệm vụ của nền giáo dục hiện đại là vừa phải cung cấp, trang bị cho người học những tri thức khoa học hiện đại lại vừa phải giáo dục cho họ những giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại và những bản sắc văn hoá của dân tộc mình. Một nền giáo dục hiện đại mới đáp ứng được yêu cầu của xã hội hiện đại.

Để thực hiện nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo: Giáo dục toàn diện cho học sinh thì nhất thiết ngoài quá trình dạy học trên lớp cần coi trọng hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Bởi đây là một bộ phận quan trọng trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Hoạt động GDNGLL có tác dụng rất to lớn trong việc bồi dưỡng nhân cách, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu nhân loại, nó còn góp phần khắc sâu, mở rộng kiến thức cho học sinh. Với những vai trò, nhiệm vụ của HĐGDNGLL đòi hỏi người giáo viên nói chung và người cán bộ quản lý nói riêng phải xây dựng chương trình, kế hoạch hết sức chi tiết, sát sao, phù hợp và tổ chức chỉ đạo tốt để hoạt động GDNGLL thực sự góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.SKKN QLGD: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòngTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//