Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Đội ngũ CBQL trường THPT là lực lượng rất quan trọng trong trường THPT. Người Hiệu trưởng giữ vai trò như một nhạc trưởng chỉ huy giàn nhạc, các Phó Hiệu trưởng vai trò như những loại nhạc cụ không thể thiếu trong giàn nhạc. SKKN QLGD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


Từ xa xưa ông cha ta đã rất coi trọng tới việc dạy học để đào tạo hiền tài cho đất nước. Đặc biệt xã hội ngày nay, xã hội của sự bùng nổ thông tin, của nền kinh tế tri thức và hội nhập khu vực và quốc tế thì càng khảng định Giáo dục và Đào tạo là chiếc chìa khoá vàng để bước vào kỷ nguyên mới.  

Giáo dục THPT là bộ phận trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là cấp học cuối cùng của ngành học phổ thông. Giáo dục bậc THPT giúp cho học sinh có được những kiến thức cơ bản, cần thiết và đảm bảo tính kế tiếp, liên thông để các em có thể tiếp tục vào học ở các trường cao đẳng, đại học và trường đào tạo nghề.

Đội ngũ CBQL trường THPT là lực lượng rất quan trọng trong trường THPT. Người Hiệu trưởng giữ vai trò như một nhạc trưởng chỉ huy giàn nhạc, các Phó Hiệu trưởng vai trò như những loại nhạc cụ không thể thiếu trong giàn nhạc. CBQL nói chung và CBQL trong trường THPT nói riêng đều phải có đủ phẩm chất và năng lực quản lý để lãnh đạo, quản lý nhà trường để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phát huy được những đức tính tốt đẹp truyền thống của con người Việt Nam.

Đối với nước ta hiện nay, giáo dục-đào tạo được xác định là vị trí “quốc sách hàng đầu”. Vì thế việc nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL trường THPT góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả giáo dục của mỗi nhà trường. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục cũng đã xác định : “Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục một cách toàn diện. Đây là một nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 và chấn hưng đất nước...Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao hơn bản lĩnh chính trị, phẩm chất lương tâm, tay nghề của nhà giáo thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước...”

SKKN QLGD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//