Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Một giáo viên ngoài việc lên lớp, làm công tác chủ nhiệm còn phải tham gia một số công việc khác của nhà trường nên mất rất nhiều thời gian. Làm thế nào để giáo viên hứng thú tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn là cả một vấn đề cần quan tâm của công tác quản lý chuyên môn trong nhà trường, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về mặt thời gian, về nội dung. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ của giáo viên, làm cho giáo viên thấy cần phải tham gia sinh hoạt và có nhu cầu sinh hoạt chuyên môn.


SKKN QLGD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐẠO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


Việc bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là một yêu cầu hết sức quan trọng và bức thiết vì đội ngũ có đủ mạnh thì mới tạo ra được chất lượng đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Một trong các hoạt động chuyên môn trong nhà trường  góp phần không nhỏ vào việc bồi dưỡng giáo viên, đó là các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần.

Để việc sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường đi đúng hướng, đạt được mục tiêu giáo dục thì cần thiết phải quản lý, chỉ đạo xây dung nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn một cách khoa học, chặt chẽ và có những biện pháp quản lý khả thi nhất phù hợp điều kiện thực tế về đội ngũ giáo viên, tình hình học sinh trong trường THPT xxx

Một giáo viên ngoài việc lên lớp, làm công tác chủ nhiệm còn phải tham gia một số công việc khác của nhà trường nên mất rất nhiều thời gian. Làm thế nào để giáo viên hứng thú tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn là cả một vấn đề cần quan tâm của công tác quản lý chuyên môn trong nhà trường, đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về mặt thời gian, về nội dung. Nội dung sinh hoạt phải thiết thực, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ của giáo viên, làm cho giáo viên thấy cần phải tham gia sinh hoạt và có nhu cầu sinh hoạt chuyên môn.

Nếu tổ chức buổi sinh hoạt không tốt, không đảm bảo thời gian, không đảm bảo thời lượng dẫn đến nội dung sinh hoạt không đảm bảo, giáo viên khi gặp khó khăn không được giúp đỡ kịp thời; các văn bản chỉ đạo không được tìm hiểu kỹ dẫn đến thực hiện không tốt, ảnh hưởng đến hiệu quả giảng dạy của giáo viên và người chịu thiệt thòi nhất là học sinh.
Nhìn chung, đội ngũ giáo viên trường THPT xxx ổn định, có sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín với học sinh và nhân dân địa phương, nhiệt tình trong công việc và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động chuyên môn nhiều năm của nhà trường có nề nếp, chất lượng dạy và học được nâng lên qua từng năm học. Tuy vậy, cũng là tình trạng chung vấn đề sinh hoạt tổ chuyên môn còn bộc lộ một số nhược điểm như sau:
   - Tổ trưởng chưa phát huy hết vai trò của mình, thường nể nang, thiếu tính chiến đấu, có tâm lý coi mình cũng như giáo viên bình thường khác;  chưa phân công nhiệm vụ cho giáo viên theo đúng yêu cầu; chưa chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch; chưa mạnh dạn trong việc đề xuất các ý kiến để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.
   - Nội dung sinh hoạt chuyên môn chưa phong phú, hình thức còn đơn điệu, gò bó, chưa đi sâu vào các vấn đề trọng tâm đổi mới phương pháp dạy học và tháo gỡ những khó khăn cho giáo viên trong tổ. Trong các buổi sinh hoạt, những vấn đề mới và khó ít được mang ra bàn bạc và thảo luận.
     Những nguyên nhân trên là lý do đã không thu hút được giáo viên tập trung vào chuyên môn, nề nếp một số giáo viên không đạt yêu cầu và chất lượng học tập của học sinh chưa cao.


SKKN QLGD: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THÔNG QUA VIỆC CHỈ ĐẠO VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỤ THỂ

Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
↪ Xem thêm các Sáng kiến kinh nghiệm quản lí giáo dục khác tại đây

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòngTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//