Bấm vào đây để xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 các tỉnh thành

Mua gì cũng được giảm giá ==> Bấm vào đây
Hiện nay công tác quản lý tổ chuyên môn còn theo hình thức áp đặt, bắt buộc nên chưa tạo được hứng thú cho giáo viên khi đến trường. Một số giáo viên thấy gò bó, một số giáo viên không tự giác chấp hành các qui định của tổ chuyên môn, của nhà trường nên kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh còn hạn chế.SKKN QLGD: NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÍ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


Hiện nay công tác quản lý tổ chuyên môn còn theo hình thức áp đặt, bắt buộc nên chưa tạo được hứng thú cho giáo viên khi đến trường. Một số giáo viên thấy gò bó, một số giáo viên không tự giác chấp hành các qui định của tổ chuyên môn, của nhà trường nên kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh còn hạn chế.

          Giải pháp thay thế: đổi mới công tác quản lý giáo viên của tổ chuyên môn nhằm nâng cao kết quả dạy học của giáo viên bộ môn vật lý nói riêng và các môn học khác nói chung.
Vấn đề nghiên cứu: Đổi mới công tác quản lý giáo viên của tổ chuyên môn có nâng cao kết quả dạy học của giáo viên bộ môn vật lý trường THPT XXX không?
          Giả thuyết nghiên cứu: Có, đổi mới công tác quản lý giáo viên của tổ chuyên môn có nâng cao kết quả dạy học của giáo viên bộ môn vật lý trường THPT XXX


SKKN QLGD: NÂNG CAO KẾT QUẢ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MÔN VẬT LÝ THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN VẬT LÍ
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
==> Xem thêm các sáng kiến kinh nghiệm QLGD khác ở đây
Tải SKKN-Tài liệu
Mua gì cũng được khuyến mại, giảm giá ==> bấm vào đây

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 

 
Soi điểm chuẩn chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//