Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học được cả xã hội quan tâm, đặc biệt trong ngành giáo dục đào tạo.


SKKN QLGD: NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH  THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN HỆ THỐNG ELEARNING
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


-         Đối mới phương pháp dạy học, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và đổi mới kiểm tra đánh giá là yêu cầu mới của ngành giáo dục.
-         Trong những năm gần đây, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học được cả xã hội quan tâm, đặc biệt trong ngành giáo dục đào tạo.
-         Sở giáo dục đào tạo đã tập huấn cho giáo viên các trường về việc sử dụng các phần mềm thiết kế bài giảng theo hướng Elearning (Adobe captivate, Adobe Presenter, Lature Maker..), tuy nhiên chưa nhấn mạnh ưu điểm của Elearning là thông qua hạ tầng mạng Internet, nhiều giáo viên lầm tưởng thuật ngữ Elearning chỉ ở mức phần mềm Offline, làm giảm tính tương tác và hạn chế thế mạnh truyền thông của bài giảng Elearning.
Trường THPT XXX là một đơn vị trung tâm của Huyện XXX. luôn đi đầu trong việc đầu tư thiết bị và các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác quản lý, dạy và học. 


SKKN QLGD: NÂNG CAO KHẢ NĂNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH  THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHỔ BIẾN HỆ THỐNG ELEARNING
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
==> Xem thêm các sáng kiến kinh nghiệm QLGD khác ở đâyTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//