Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

 Thi đua khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành hoạt động của từng cơ quan đơn vị. Thành công của người thủ trưởng đơn vị là làm cho thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi cá nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


SKKN QLGD: ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


        Thi đua khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành hoạt động của từng cơ quan đơn vị. Thành công của người thủ trưởng đơn vị là làm cho thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy mọi cá nhân tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
         Đối với các đơn vị là trường học, thi đua khen thưởng thể hiện chủ yếu qua công tác đánh giá giáo viên, những người góp phần to lớn quyết định chất lượng của nhà trường.
         Công tác đánh giá giáo viên được tổ chức thực hiện theo cách thức nào cũng đều phải hướng đến mục tiêu thúc đẩy việc bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên cũng như học sinh.
         Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Đó là việc đánh giá còn mang tính “định tính”, chưa chính xác; việc bình bầu, xét tặng các danh hiệu thi đua hàng năm còn sa vào tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý.

         Đứng trước yêu cầu đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì cần thiết và phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường mà trên hết là công tác đánh giá giáo viên.


SKKN QLGD: ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THÔNG QUA CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….
SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
==> Xem thêm các sáng kiến kinh nghiệm QLGD khác ở đâyTham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//