Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


GVCN không nên làm thay đội ngũ tự quản của lớp mà làm nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực tự quản cho học sinh của lớp. Nên căn cứ vào 3 giai đoạn phát triển của tập thể giáo dục mà lựa chọ đội ngũ tự quản. Ví dụ: Ở giai đoạn đầu (tập thể mới hỡnh thành) rất cần cú một lớp trưởng, bí thư chi đoàn (thủ lĩnh) có uy tín, biết quan tâm đến người khác, gương mâu, biết cảm hóa các bạn… không nhất thiết phải là học sinh giỏi nhất lớp. 


SKKN QLGD: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


Ngoài chức năng chung của một giáo viên trong nhà trường là chức năng giảng dạy,  GVCN cũn đảm nhiệm một số chức năng có tính chuyên biệt như sau:
* Trước hết GVCN là người quản lý giỏo dục toàn diện học sinh một lớp. Cần hiểu quản lý giỏo dục khụng chỉ nắm được những chỉ số của quản lý hành chớnh như tên, tuổi, số lượng, gia cảnh, trỡnh độ học sinh về học lực, về đạo đức … mà cũn dự bỏo xu hướng  phát triển nhân cách của học sinh trong lớp để có phương hướng tổ chức hoạt động giáo dục. dạy học phù  hợp với điều kiện, khả năng mỗi học sinh. Muốn thực hiện chức năng quản lý giỏo dục toàn diện, GVCN phải cú những tri thức cơ bản về tâm lý học, giỏo dục học.
*  Chức năng thứ hai của giáo viên chủ nhiệm là tổ chức tập thể học sinh hoạt động tự quản nhằm phát huy tiềm năng tích cực của mọi học sinh. Đây là chức năng đặc biệt của GVCN mà các giáo viên bộ môn khác không làm chủ nhiệm lớp không thể có. Đối với học sinh THPT, người GVCN cần được xác định chỉ là cố vấn cho tập thể lớp. Điều đó có nghĩa là GVCN không nên làm thay đội ngũ tự quản của lớp mà làm nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực tự quản cho học sinh của lớp. Nên căn cứ vào 3 giai đoạn phát triển của tập thể giáo dục mà lựa chọ đội ngũ tự quản. Ví dụ: Ở giai đoạn đầu (tập thể mới hỡnh thành) rất cần cú một lớp trưởng, bí thư chi đoàn (thủ lĩnh) có uy tín, biết quan tâm đến người khác, gương mâu, biết cảm hóa các bạn… không nhất thiết phải là học sinh giỏi nhất lớp. Nhưng sang giai đoạn 2 và 3 (khi tập thể đó phỏt triển) rất cần cú “ thủ lĩnh ” năng động, sáng tạo, luụn tỡm tũi nội dung, phương pháp, hỡnh thức tổ chức hoạt động mọi mặt để cuốn hút các bạn vào hoạt động. Lấy hoạt động chiều sâu của nội dung học tập, hoạt động ngoại khóa, văn hóa xó hội làm phương tiện giáo dục tập thể, rèn luyện năng lực tự quản, thái độ, tỡnh cảm và hành vi của mỗi em.Để phát triển vai trũ cố vấn, GVCN cần cú năng lực dự báo chính xác khả năng của học sinh trong lớp GVCN phải khêu gợi tiềm năng sáng tạo của các em trong việc đề xuất các nội dung hoạt động, xây dựng kế hoạch hoạt động toàn diện phù hợp với nhiệm vụ và điều kiện của mỗi tháng, mỗi học kỳ của từng năm học.
  *  Chức năng thứ ba: GVCN lớp là cái cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xó hội trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục, thể hiện ở: GVCN có trách nhiệm truyền đạt đầy đủ nghị quyết, tư tưởng chỉ đạo của Ban giám hiệu tới học sinh lớp chủ nhiệm; ở góc độ này, GVCN là nhà quản lý, nhà sư phạm, đại diện cho Hiệu trưởng truyền đạt những yêu cầu đối với học sinh.Chức năng cầu nối cũn thể hiện ở chỗ GVCN là người đại diện cho quyền lợi chính đáng của học sinh trong lớp, bảo vệ học sinh về mọi mặt một cách hợp lý, phản ỏnh với Hiệu trưởng, các giáo viên bộ môn, với gia đỡnh và đoàn thể trong và ngoài nhà trường về nguyện vọng chính đáng của học sinh, để có giải pháp giải quyết phù hợp, kịp thời, có tác dụng giáo dục.GVCN khụng chỉ nắm chắc tỡnh hỡnh học sinh trong lớp chủ nhiệm, mà cũn xỏc định được các nhân tố, các mối quan hệ, các điều kiện cần thiết trong và ngoài nhà trường để có thể tận dụng, phát huy mọi tiềm năng vào công tác chủ nhiệm lớp. Huy động hiệu quả tiềm năng của xó hội vào giỏo dục. Để phát huy vai trũ giỏo dục của gia đỡnh, GVCN cũn phải là người tổ chức bồi dưỡng nhận thức, lý luận giỏo dục cho cỏc bậc cha mẹ học sinh.
*  Chức năng thứ tư của GVCN là đánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi học sinh và phong trào chung của lớp. Chức năng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trỡnh học tập, rốn luyện, phỏt triển nhõn cỏch của mỗi học sinh, vỡ sự đánh giá khách quan, chính xác, đúng mức là một điều kiện để thầy trũ điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch… hoạt động cho cả lớp và mỗi thành viên.Khi đánh giáphong trào hoạtđộng của lớp cần căn cứvào yêu cầu, kếhoạch hoạtđộng toàn diệnđóđặt ra,

 đồng thời cũng nên so sánh với phong tràochung của toàn trường, GVCN cần tránh cách nhỡn thiờn vị và chỉ chỳ ý đến một số nội dung hoạt động. Khi đánh giá từng cá nhân học sinh nên căn cứ vào năng lực, điều kiện cụ thể của từng em, cần tránh quan điểm khắt khe, định kiến, thiếu quan điểm động và phát triển, nhất là đối với những học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, có đặc điểm tâm sinh lý đặc biệt.Để đánh giá khách quan, chính xác quá trỡnh rốn luyện của từng học sinh, GVCN núi riờng, lónh đạo quản lý nhà trường nói chung cần xây dựng chuẩn thang đánh giá (đặc biệt khi đánh giáý thức, thái độ, hành vi đạo đức) và thông qua nhiều kênh đánh giá (tự đánh giá, tập thể tổ, lớp đánh giá, cha mẹ học sinh, một số giáo viên giảng dạy ở lớp, cán bộ phụ trách các mặt hoạt động có học sinh lớp chủ nhiệm tham gia như thể dục thể thao, văn nghệ, ngoại khóa, cán sự môn học…)


SKKN QLGD: ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//