Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


Hồ Chủ Tịch đã từng dạy “ Thi đua là yêu nước,yêu nước là thi đua và những người thi đua là những người yêu nước ”. Ngay trong các cơ sở giáo dục luôn có khẩu hiệu thi đua: Thi đua dạy tốt - học tốt.


SKKN QLGD: ĐỔI MỚI THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….


Cơ sở lý luận.
          Thi đua được hiểu là quá trình tổ chức phát động cá nhân hay tập thể thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ được giao. Nếu thực hiện đúng tiêu chuẩn đề ra thì được khen thưởng, nếu thực hiện kém hơn thì bị phê bình.
          Từ xưa Hồ Chủ Tịch đã từng dạy “ Thi đua là yêu nước,yêu nước là thi đua và những người thi đua là những người yêu nước ”. Ngay trong các cơ sở giáo dục luôn có khẩu hiệu thi đua: Thi đua dạy tốt - học tốt.
          Trong bất kỳ một tổ chức xã hội nào , trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đều cần triển khai tổ chức hoạt động thi đua - khen thưởng,  nhằm thúc đẩy phong trào , tạo khí thế thi đua hoạt động, cuối cùng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2, Cơ sở thực tiễn.>            Công tác thi đua những năm vừa qua đã được duy trì, triển khai thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Sở cũng như ban thi đua đề ra.Công tác thi đua phần nào đã giúp cho việc triển khai công việc, thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn. Tuy nhiên bên cạnh những việc làm được thì công tác thi đua còn một số tồn tại  cần khắc phục , nó chưa thực sự là hoạt động mang tính thường xuyên, quan trọng và là động lực thúc đẩy cho việc thực hiện nề nếp, nội quy, nhiệm vụ được tốt hơn. những hạn chế đó xuất phát từ những nguyên nhân sau:
          + Việc quản lý theo dõi thi đua còn lỏng lẻo theo  kiểu cho qua, cả nể, chưa thực sự công bằng , chính xác
          + Nhiều người nhận thức và xác định công tác thi đua là hình thức , phong trào chẳng để làm gì.
          + Việc tổ chức tuyên dương , động viên khích lệ các đồng chí tích cực hoạt động chưa kịp thời, phần thưởng thì chưa kịp thời và giá trị vật chất của phần thưởng chưa nhiều.
          Xuất phát từ những tồn tại đó, để cho công tác thi đua có hiệu quả thiết thực thì cần phải đổi mới , thay đổi hình thức, nội dung hoạt động và phải khắc phục được những tồn tại nêu trên . Chính vì vậy  công tác thi đua năm nay đã đưa ra  những tiêu chí, biện pháp, cách tổ chức theo dõi , cách đánh giá và xếp loại mới, rõ ràng, công khai đồng thời đưa ra những hình thức khen thưởng động viên kịp thời, do đó công tác thi đua đến nay đã trở thành một hoạt động thường xuyên, quan trọng, góp phần to lớn trong việc duy trì ổn định nề nếp , đồng thời tạo động lực cho các cá nhân, tập thể thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.
SKKN QLGD: ĐỔI MỚI THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TRƯỜNG THPT
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD, viết  đề tài NCKSPUD QLGD, tiểu luận trung cấp chính trị, cao học quản lí giáo dục….SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, SKKN, NCKHSPUD, SKKN văn thư, SKKN kế toán, SKKN văn phòng


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//