Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Trong thực tế giảng dạy học sinh lớp 4 còn nhiều lúng túng trong việc phân tích đề, phần lý  luận trong khi làm bài, đặc biệt đối với những bài tập mà các dữ liệu đưa ra cụ thể. Vì vậy trong quá trình dạy học sinh tôi đưa ra những bài có các dữ kiện đầu bài cụ thể mang tính chất cơ bản sau đó mới đưa ra bài tập có dữ kiện trừu tượng hơn để học sinh tìm hiểu phát hiện ra điểm giống so với bài trên. 


SKKN Toán 4:  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TOÁN NÂNG CAO CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 4


Trong thực tế giảngdạy học sinh lớp 4 còn nhiều lúng túng trong việc phân tích đề, phần lý  luận trong khi làm bài, đặc biệt đối với những bài tập mà các dữ liệu đưa ra cụ thể. Vì vậy trong quá trình dạy học sinh tôi đưa ra những bài có các dữ kiện đầu bài cụ thể mang tính chất cơ bản sau đó mới đưa ra bài tập có dữ kiện trừu tượng hơn để học sinh tìm hiểu phát hiện ra điểm giống so với bài trên. Từ đó học sinh tự tìm ra phương pháp giải phù hợp.
VD 1: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đó thì ta được một số mới hơn số đã cho 518 đơn vị.
Ở ví dụ trên học sinh có thể giải theo nhiều cách song ta có thể đưa ra một cách giải  như sau:
Khi viết thêm chữ số 5 vào bên phải số đã cho thì số ấy tăng gấp 10 lần và cộng thêm 5 đơn vị.
Ta có sơ đồ
Số đã cho:
Số mới:                                                                                        5
                                                              518
Nhìn vào sơ đồ ta thấy 518 bằng 9 lần số phải tìm cộng với 5 đơn vị
Vây 9 lần số phải tìm là:
518 – 5 = 513
                                                   Số phải tìm là:
513 : 9 = 57
                                                                              Đ/s: 57
VD 2: Khi viết thêm một chữ số vào bên phải một số đã cho thì số đã cho tăng thêm 518 đơn vị. Tìm số đã cho và chữ số viết thêm.
Thực ra bản chất của bài tập ở ví dụ 2 giống như bài tập ở ví dụ 1, những dữ kiện của đề bài đưa ra chưa cụ thể như: chữ số viết thêm, số phải tìm chưa biết là số có mấy chữ số. Vì vậy học sinh có thể đưa vào ví dụ 1 để giải như sau:
Gọi chữ số viết thêm vào bên phải số đã cho là a
Khi viết thêm a vào bên phải số đã cho thì số ấy tăng gấp 10 lần và cộng thêm a đơn vị.
Ta có sơ đồ


Số đã cho:
Số mới:                                                                                        a
                                                            518
Nhìn vào sơ đồ ta thấy 518 bằng 9 lần số phải tìm cộng với a đơn vị
Vì 518 không chia hết cho 9 nên chữ số a không thể là 9. Vậy a < 9. Suy ra a là số dư trong phép chia 918 chia cho 9
Vì 518 : 9 = 57 (dư 5) nên
                                                  Số phải tìm là: 57
                                                  Chữ số viết thêm là 5

Đ/s 57 và 5

SKKN Toán 4:  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TOÁN NÂNG CAO CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 4
Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4
=>> Xem các SKKN Toán 4 khác tại đây
SKKN, SKKN Tiểu học, SKKK Môn Toán, SKKN lớp 4, NCKHSPUD Môn Toán, NCKHSPUD Toán 4, SKKN Toán 4Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//