Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Mỗi Giáo viên đều phải nắm vững chỗ nào thuộc về phần cứng, chỗ nào thuộc về phần mềm trong chương trình để việc giảng dạy vừa đạt yêu cầu phổ cập đối với học sinh đại trà lại vừa không kìm hãm sự phát triển trí tuệ đối với các học sinh khá, giỏi.SKKN Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4
Mỗi Giáo viên đều phải nắm vững chỗ nào thuộc về phần cứng, chỗ nào thuộc về phần mềm trong chương trình để việc giảng dạy vừa đạt yêu cầu phổ cập đối với học sinh đại trà lại vừa không kìm hãm sự phát triển trí tuệ đối với các học sinh khá, giỏi.
Ví dụ 1:
Trong nội dung giải phương trình ở tiểu học thì :
Phần cứng là các phương trình có chứa một quan hệ
Phần mềm là các phương trình có chứa hai quan hệ
Trong “Các yếu tố về đại số “ thì tòan bộ vấn đề “Giải bất phương trình” thuộc về phần mềm
Ví dụ 2 :
Đối với các lọai Toán chuyển động có hai động tử ở Học kỳ II lớp 5 thì:
Lọai có hai động tử chuyển động cùng chiều (hoặc ngược chiều) cùng khởi hành một lúc, không ngừng nghỉ giữa đường không thay đổi vận tốc thuộc về phần cứng
Lọai Toán : không khởi hành đồng thời ; có ngừng nghỉ, giữa đường, có thay đổi vận tốc thuộc về phần mềm.
  Như vậy trong chương trình Toán thay sách mà chúng ta đang thực hiện cũng đã nói đến việc vừa dạy học sinh theo chương trình phổ cập đại trà vừa phát hiện bồi dưỡng một số kiến thức nâng cao cho diện học sinh khá giỏi không hề nhằm mục đích tham dự các kỳ thi học sinh Giỏi các cấp.

  Muốn làm tốt cả hai nhiệm vụ trên người giáo viên dạy lớp cần tham khảo các tài liệu giảng dạy, cần đầu tư bài soạn, đồ dùng giảng dạy và lưu ý đến số học sinh khá giỏi trong lớp để vừa đáp ứng được nội dung kiến thức theo chương trình và còn có những bài tập riêng đòi hỏi tư duy, vận dụng nhiều hiểu biết của cá nhân học sinh giỏi Toán.
Ví dụ : Trong các bài học về số, dãy số giáo viên có thể đưa thêm vào các bài tập nâng cao như:
1. Dùng ba chữ số : 3,6,8 hãy viết tất cả các số có ba chữ số trên?
2. Muốn viết tất cả các số tự nhiên
  a/ Từ 1 đến 99 phải dùng bao nhiêu chữ số 5 ?
  b/ Từ 100 đến 999 phải dùng bao nhiêu chữ số 9 ?


3.Về dãy số hướng dẫn học sinh nhớ các quy luật sau để tùy trường hợp mà áp dụng tìm số hạng chưa biết trong các dãy số:
+ Quy luật dãy số cách đều: Số hạng sau = số hạng trước + STN d
  1, 4, 7, 10, 13, 16           (d= 3)
+ Quy luật mỗi số hạng kể từ số hạng thứ hai bằng số hạng trước + STN d và + thứ tự số hạng:
  1, 6, 12, 17              (d= 3)
+Quy luật số hạng thứ ba bằng tổng hai số hạng liền trước:
  0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 …
+Quy luật Số hạng hai bằng tích số hạng liền trước với STN d
  1, 3, 9, 27               (d=3)
+Mỗi số hạng kể từ số hạng hai bằng số hạng liền trước nhân với thứ tự số hạng:   1,  2,  6,  24,….
+Mỗi số hạng của dãy bằng thứ tự của số hạng ấy nhân với thứ tự của nó:
  1,  4,  9,  16,  25, …
+Mỗi số hạng bằng thứ tự số hạng ấy nhân với thứ tự của nó và cộng với 1
  2, 5,  10, 17, 26,…
+Mỗi số hạng kể từ số hạng thứ ba bằng tích hai số hạng liền trước:
   1, 2, 2, 4, 8, 32, …
4.Về phép tính đối với lớp 4 và lớp 5 việc chia hết và chia có dư là rất cần phải hướng dẫn thêm bằng các bài Toán tương đối khó như:
4.1.Cho bốn chữ số : 0,4,5,9 hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau thỏa mản điều kiện:
  a/ Chia hết cho 4
  b/ Chia hết cho 2 và cho 5
4.2                             . Cho a= x459y Hãy xác định x, y sao cho:
a : 2,5 và 9 đều dư 1
  Hướng dẫn giải :
a : 2,5 mà r = 1 thì  y = 1
a : 9 r = 1 suy ra x = 9
Vậy a = 94591


SKKN Toán 4: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4
Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4
=>> Xem các SKKN Toán 4 khác tại đây
SKKN, SKKN Tiểu học, SKKK Môn Toán, SKKN lớp 4, NCKHSPUD Môn Toán, NCKHSPUD Toán 4, SKKN Toán 4

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//