Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Mỗi ngày giáo viên đến lớp sớm hơn một chút để quản lí việc truy bài đầu giờ,cho hs đọc bảng nhân,chia cứ đọc hàng ngày nhất là đối với học sinh yếu để học sinh thực hiện tốt các phép tính nhân chia và giảm tình trạng cháy giáo án vì hs không thuộc bản nhân chia làm tiết học bị loảng dẫn tới nhàm chán. Gv chọn cán bộ lớp thật sự có năng lực để đảm bảo việc truy bài có hiệu quả, giao nhiệm vụ cho hs khá kiểm tra hs yếu.SKKN Toán 4: TỔNG HỢP SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG GIẢI TOÁN LỚP 4ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI LẦM ĐÓ.
Ø Mỗi ngày giáo viên đến lớp sớm hơn một chút để quản lí việc truy bài đầu giờ,cho hs đọc bảng nhân,chia cứ đọc hàng ngày nhất là đối với học sinh yếu để học sinh thực hiện tốt các phép tính nhân chia và giảm tình trạng cháy giáo án vì hs không thuộc bản nhân chia làm tiết học bị loảng dẫn tới nhàm chán. Gv chọn cán bộ lớp thật sự có năng lực để đảm bảo việc truy bài có hiệu quả, giao nhiệm vụ cho hs khá kiểm tra hs yếu.
Ø Đối với các môn ít tiết Gv giúp hs thuộc bài học tại lớp ngay trong tiết học bằng những câu hỏi cũng cố một cách nhẹ nhàng nhằm giảm áp lực cho hs,từ đó hs có thời gian đầu tư cho môn toán nhiều hơn.
Ø Nếu thấy học sinh lớp mình còn yếu chưa nắm vững kiến thức thì gv dừng lại ngay và ôn lại những kiến thức cũ có liên quan đến bài học mới rồi tiếp tục dạy bài mới đừng dể học sinh trở thành “cây không gốc”.
Ví dụ: Dạy bài nhân cho số có ba chữ số,nếu học sinh chưa nhân được số có hai chữ số thì gv không thể dạy được.Gv cần phải dừng lại và nhắc lại kiến thức cũ: Cách đặt tính, cách viết tích thứ nhất, viết tích thứ hai …
Ø Gv lẫn học sinh đều gặp khó khăn trong các tiết toán dạng chia cho số có hai chữ số, chia cho số có ba chữ số. Khó khăn ở chỗ nào ? chính là chỗ học sinh chưa biết cách ước lượng. Gv hướng dẫn như thế nào cho hs thực hiện được?

Gv có thể sử dụng đồ dùng dạy học gây sự chú ý, thu hút học sinh đó chính là bản chia với những con số có màu sắc khác nhau, thay gì dùng dấu phẩy để đánh dấu lấy số chia.


SKKN Toán 4: TỔNG HỢP SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG GIẢI TOÁN LỚP 4ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI LẦM ĐÓ.
Áp dụng: Viết SKKN Môn Toán lớp 4, Viết đề tài NCKHSPUD Môn Toán lớp 4
=>> Xem các SKKN Toán 4 khác tại đây
SKKN, SKKN Tiểu học, SKKK Môn Toán, SKKN lớp 4, NCKHSPUD Môn Toán, NCKHSPUD Toán 4, SKKN Toán 4
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//