Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Thống kê điểm chuẩn trường Chuyên An Giang" Chuyên Thoại Ngọc Hầu và Chuyên Thủ khoa nghĩa nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại An Giang để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại An Giang bạn soạn tin như sau:
Soạn HS dấucách  TKTNH + tênlớpchuyên gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTNH: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Trường Thọai Ngọc Hầu và tên lớp viết liền nhau
Hoặc
Soạn HS dấucách  TKTKN + tênlớpchuyên gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKTKN: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Trường Thủ Khoa Nghĩa và tên lớp viết liền nhau

Cụ thể như sau:
1. Trường Thoại Ngọc Hầu

Trường
Lớp
Soạn tin
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Toán
Soạn HS TKTNHCHUYENTOAN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Toán-Tin
Soạn HS TKTNHCHUYENTOAN-TIN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Tin
Soạn HS TKTNHCHUYENTIN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Vật Lý
Soạn HS TKTNHCHUYENVATLY gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Hóa
Soạn HS TKTNHCHUYENHOA gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Sinh
Soạn HS TKTNHCHUYENSINH gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Anh
Soạn HS TKTNHCHUYENANH gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Văn
Soạn HS TKTNHCHUYENVAN gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Sử
Soạn HS TKTNHCHUYENSU gửi 8785
Thoại Ngọc Hầu
Chuyên Địa
Soạn HS TKTNHCHUYENDIA gửi 8785

2. Trường Thủ Khoa Nghĩa

Trường
Lớp
Soạn tin
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Toán
Soạn HS TKTKNCHUYENTOAN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Toán-Tin
Soạn HS TKTKNCHUYENTOAN-TIN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Tin
Soạn HS TKTKNCHUYENTIN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Vật Lý
Soạn HS TKTKNCHUYENVATLY gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Hóa
Soạn HS TKTKNCHUYENHOA gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Sinh
Soạn HS TKTKNCHUYENSINH gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Anh
Soạn HS TKTKNCHUYENANH gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Văn
Soạn HS TKTKNCHUYENVAN gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Sử
Soạn HS TKTKNCHUYENSU gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Địa
Soạn HS TKTKNCHUYENDIA gửi 8785
Thủ khoa Nghĩa
Chuyên Văn-Địa
Soạn HS TKTKNCHUYENVAN-DIA gửi 8785


Biết lịch sử điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường cũng là một tiêu chí giúp bạn xác định phục tiêu phấn đấu mỗi môn để chinh phục kỳ thi với kết quả tốt nhất

Có thể bạn quan tâm
Cách xem điểm chuẩn trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu và Chuyên Thủ khoa nghĩa
 Cách xem điểm chuẩn lớp 10 các trường  THPT tại An Giang
↪ Xem thống kê điểm chuẩn các trường THPT tại An Giang

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//