Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Thống kê điểm chuẩn trường Chuyên Hùng Vương - Bắc Ninh nhiều năm
Thống kê điểm chuẩn trường Chuyên Hùng Vương - Bắc Ninh nhiều năm
Dữ liệu thống kê điểm chuẩn hàng năm là một kênh tham khảo khá quan trọng để xác định, lựa chọn trường thi và cũng là kênh tham khảo chất lượng của mỗi trường THPT tính theo điểm đầu vào. Từ đó có sự lựa chọn trường cho mình dự thi.
Chúng tôi lưu trữ dữ liệu thống kê điểm chuẩn nhiều năm của tất cả các trường THPT tại Bắc Ninh để giúp các bạn có số liệu đầy đủ, có phương án lựa chọn tốt nhất khi chọn trường thi vào lớp 10.

Đề tham khảo dữ liệu thống kê lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bắc Ninh bạn soạn tin như sau:
Soạn HS dấucách  TKBN + tênlớpchuyên gửi 8785
Trong đó
HS: Là quy định cú pháp nhắn tin
TKBN: Là ký hiệu Thống kê điểm chuẩn Bắc Ninh và tên lớp viết liền nhau

Cụ thể như sau:
Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn HS TKBNTOANCHUYEN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn HS TKBNVATLYCHUYEN gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn HS TKBNHOAHOCCHUYEN gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn HS TKBNSINHHOCCHUYEN gửi 8785
Tin chuyên
Soạn HS TKBNTINCHUYEN gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn HS TKBNNGUVANCHUYEN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn HS TKBNSUCHUYEN gửi 8785
Địa chuyên
Soạn HS TKBNDIACHUYEN gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn HS TKBNTIENGANHCHUYEN gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
Soạn HS TKBNTUNHIEN(TOAN) gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
Soạn HS TKBNTUNHIEN(LY) gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
Soạn HS TKBNTUNHIEN(HOA) gửi 8785
Xã hội (Văn)
Soạn HS TKBNXAHOI(VAN) gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
Soạn HS TKBNXAHOI(TIENGANH) gửi 8785Biết lịch sử điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường cũng là một tiêu chí giúp bạn xác định phục tiêu phấn đấu mỗi môn để chinh phục kỳ thi với kết quả tốt nhất
Bắc Ninh, Lịch sử điểm chuẩn, Thống kê điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Có thể bạn quan tâm
↪ Cách xem điểm chuẩn trường Chuyên Hùng Vương - Bắc Ninh
 Cách xem điểm chuẩn lớp 10 các trường  THPT tại Bắc Ninh
↪ Xem thống kê điểm chuẩn các trường THPT tại Bắc Ninh
↪ Xem thống kê điểm chuẩn  trường Chuyên Hùng Vương - Bắc Ninh

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//