Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Kế tục sự nghiệp của C. Mác và Ăng ghen, Lê nin đã lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng một chính Đảng tiên phong – Đảng cộng sản. Ông cho rằng “ Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng, là nền tảng, là hạt nân lãnh đạo chính trị của Đảng ở cơ sở”. Trong hoạt động thực tiễn Lê nin rất coi trọng sự phát triển củng cố các tổ chức cơ sở Đảng.

Cơ sở lý luận của việc xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
C.Mác và Ph. Ăng ghen là những người đầu tiên phát hiện ra sứ mệnh của giai cấp công nhân, là người nêu ra những tư tưởng cơ bản về Đảng cộng sản. Hai ông chỉ rõ rằng : giai cấp công nhân là giai cấp cách mạng nhất, tiên tiến nhất trong xã hội. Chính giai cấp công nhân là người đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản và xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Nhưng giai cấp công  nhân chỉ có thể thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình khi nó tự tổ chức ra được chính Đảng độc lập của nó, đó là Đảng cộng sản.
Kế tục sự nghiệp của C. Mác và Ăng ghen, Lê nin đã lãnh đạo phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bằng một chính Đảng tiên phong – Đảng cộng sản. Ông cho rằng “ Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò rất quan trọng trong hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng, là nền tảng, là hạt nân lãnh đạo chính trị của Đảng ở cơ sở”. Trong hoạt động thực tiễn Lê nin rất coi trọng sự phát triển củng cố các tổ chức cơ sở Đảng.
Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam. Suốt cả cuộc đời  mình, Hồ Chí Minh luôn luôn kiên định quan điểm và lập trường xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Mác – Lê nin và rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam theo hướng đó. Đó là “ Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, nghĩa là những thợ thuyền, dân cày và lao động trí óc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự tổ quốc và nhân dân’. Ngay từ khi mới ra đời Đảng ta và Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã coi trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch vững mạnh. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “ Chi bộ là gốc rễ của Đảng”(1) và “ Chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách mạng”(2) giống như một cái cây không thể thiếu gốc rễ, một ngôi nhà không thể thiếu nền móng. Vì thế Người dạy: “ Muốn làm nhà cho tốt phải xây dựng nền cho vững, muốn thực hiện kế hoạch tốt phải chăm lo củng cố chi bộ. Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”.


Đảng lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội,  mọi hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng là biểu hiện trực tiếp việc thực hiện đường lối, chính sách của đảng, là nơi thể hiện đầy đủ các mặt hoạt động và sức chiến đấu của Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng vùa là nơi trực tiếp thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời cũng là nơi góp phần phát triển và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.
Từ việc khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng nên Đảng ta rất chú trọng công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Quan điểm của Đảng ta là : Tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng của Đảng, là cầu nối giữa Đảng với dân, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng. Toàn Đảng phải hướng về cơ sở, dồn sức cho cơ sở, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội ở cơ sở, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu có nhiều khó khăn để đáp ứng cả yêu cầu cấp bách và lâu dài. Lấy sự chuyển biến và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở là thước đo kết quả tổng hợp của công tác xây dựng Đảng.
Sự nghiệp giáo dục có vai trò, vị trí rất quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đảng ta khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu.” Tổ chức cơ sở Đảng trong các trường học có vị trí vai trò hết sức quan trọng. Đó là hạt nhân lãnh đạo toàn diện công tác giáo dục cho toàn đơn vị.
Hệ thống giáo dục những năm gần đây vẫn còn một số trường xem nhẹ giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho cán bộ Đảng viên và giáo viên. Chính vì vậy, mà tình trạng thiếu kỉ cương trong giáo dục tuy đã được hạn chế song vẫn còn có nơi để việc học thêm dạy thêm tràn lan, tuyển sinh sai qui chế, chất lượng ảo, một số cán bộ Đảng viên thiếu cố gắng vươn lên, vẫn còn ngại khó ngại khổ đùn đẩy cho quần chúng nhất là đi làm nhiệm vụ giảng dạy tại vùng sâu vùng xa.
Trước thực tế đó, nghị quyết đại hội lần thứ VII, nghị quyết TW 6 (lần 2 khoá VIII) và nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX, lần thứ X đã chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng là điều rất quan trọng đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng. Tổ chức cơ sở Đảng nói chung và chi bộ Đảng trường tiểu học NguyễnVăn Cừ nói riêng có thực tiễn đa dạng và phong phú, quá trình hoạt động có nhiều thành công và những hạn chế nhất định, có những đặc điểm của một cơ sở Đảng trong hệ thống giáo dục nói riêng.
Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về giáo dục, 
Tài chính, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, SKKN, SKKN QLGD, QLGD, Quản lí
Liên quan: >> Kho tiểu luận Trung cấp chính trị, quản lí giáo dục, SKKN quản lí giáo dục

Tiểu luận Trung cấp chính trị: NHỮNG BIỆN PHÁP XÂY DỰNG CHI BỘ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH (TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ)

Áp dụng: Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, TIểu luận Quẩn lí nhà nước về Văn hóa, Giáo dục, Đảng đoàn
Hoặc

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//