Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC CÔNG VIỆC VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

Ở trường học hiện nay cán bộ làm công tác văn thư phần lớn là kiêm nhiệm, làm thế , chưa qua trường lớp đào tạo và bồi dưỡng. Do đó công việc của người văn thư và công việc lưu trữ hồ sơ ở các trường học rất sơ sài dẫn đến hồ sơ không ngăn nắp, khó tìm kiếm khi có người đến rút hồ sơ.





Trường tôi là một trường có từ rất lâu nhưng lại thay đổi tên và địa điểm rất nhiều lần, hồ sơ được di chuyển qua lại nhiều lần và số người làm công việc lưu trữ cũng thay đổi rất nhiều lần, nên hồ sơ ít nhiều bị thất lạc vả lại thời gian trước cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhiều nên  cũng không tránh khỏi việc hồ sơ bị mối , mọt ăn.
Lúc mới nhận bàn giao , tôi thấy công việc rất mới mẽ vì tôi cũng kiêm nhiệm, hồ sơ thì không ngăn nắp , rất bề bộn làm cho việc tìm kiếm, sắp lại rất lâu, hồ sơ thất lạc cũng nhiều. Tôi đã cố gắng thật nhiều để sắp xếp lại hồ sơ ,tìm mọi cách để việc lưu trữ các loại hồ sơ được gọn gàng, khoa học, làm nhiều loại sổ sách để đáp ứng cho công việc được tốt hơn và từ từ đã dần quen với công việc.

Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: VĂN THƯ TRƯỜNG HỌC CÔNG VIỆC VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 




Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//