Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

  Trong bài diễn văn khai mạc lớp lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc vào ngày 7 tháng 9 năm 1957 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “ Các đồng chí cần nhận thức sự quan trọng của học tập lý luận để hăng hái học tập, đồng thời trong khi học tập phải đem những điều học được để phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế trong công tác, trong tư tưởng của bản thân mình và của Đảng, có như thế việc học tập của các đồng chí mới thu được kết quả tốt ”.Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG THPT
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính

Phần 1. Mô tả tình huống :
          Trong bài diễn văn khai mạc lớp lý luận khoá I Trường Nguyễn Ái Quốc vào ngày 7 tháng 9 năm 1957 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “ Các đồng chí cần nhận thức sự quan trọng của học tập lý luận để hăng hái học tập, đồng thời trong khi học tập phải đem những điều học được để phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế trong công tác, trong tư tưởng của bản thân mình và của Đảng, có như thế việc học tập của các đồng chí mới thu được kết quả tốt ”.
          Trong những năm qua bên cạnh những thuận lợi, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, đất nước ta vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, từng bước vượt qua thách thức; tình hình chính trị ổn định; kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ vững, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, nhiều vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết có hiệu quả, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.
          Góp phần vào thành quả chung của đất nước, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực phấn đấu, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn tạo nên những bước phát triển về quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển giáo dục, thực hiện nhiệm vụ “Nâng cao dân trí – phát triển nhân lực – bồi dưỡng nhân tài” mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao cho ngành Giáo dục.
          Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương và hội đồng thi đua – khen thưởng Trung ương “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” qua đó khẳng định công tác thi đua, khen thưởng đã đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của toàn ngành.
          Thực hiện lời dạy đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ Quản lý Giáo dục là những người phải biết thường xuyên vận dụng mọi kiến thức về quản lý nhà nước để giải quyết các vụ việc phát sinh trong hoạt động quản lý,  nhất là giải quyết các thực trạng hiện nay ở các cơ quan, đơn vị công tác.
          Thực trạng trong các cơ quan luôn luôn có xung đột, chúng chỉ khác nhau về quy mô tính chất. Tuy nhiên, không phải lúc nào khái niệm xung đột cũng đều được hiểu theo nghĩa xấu. Xung đột là quá trình trong đó một bên nhận ra rằng quyền lợi của mình hoặc đối lập hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một bên khác.         Xung đột có thể mang đến những kết quả tiêu cực hoặc tích cực, phụ thuộc vào bản chất và cường độ của xung đột.
          Xung đột có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân: bất đồng về quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề khác nhau, mâu thuẫn xuất phát từ mối quan hệ giữa bạn với người xưa … từ đó thường dẫn đến hiện tượng người A thường xuyên bị người B hay một nhóm người nói xấu sau lưng và ngược lại … vô tình gây khó khăn cho nhau rất nhiều trong quá trình công tác và cả trong việc ứng xử thường nhật. Giải quyết mâu thuẫn không phải là điều đơn giản, tuy nhiên nếu bình tĩnh phân tích vấn đề và tìm ra được giải pháp thích hợp cùng cách ứng xử thông minh thì mối quan hệ đó vẫn có thể chuyển từ tiêu cực sang tích cực và đem lại kết quả tốt đẹp.
          Xung đột có lợi khi nó xuất phát từ những bất đồng về năng lực. Khi có quá ít xung đột cũng là bất lợi, vì người ta trở nên tự mãn. Khi đó sẽ có rất ít hoặc chẳng có chút sáng tạo nào. Là người quản lý cần phải biết phân biệt các xung đột cá nhân với nhau.
          Xung đột có hại là về tình cảm và liên quan đến việc không hợp nhau nhưng mang tính tàn phá. Đây là bản chất dẫn đến nhiều khả năng thất bại khi giải quyết các xung đột này.
Tiểu luận trung cấp chính trị, quản lí giáo dục: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT TRONG HỘI NGHỊ THI ĐUA Ở TRƯỜNG XXX
Lĩnh vực áp dụng: Tiểu luận dành cho tốt nghiệp lớp Trung cấp chính trị, Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về giáo dục, Tiểu luận lớp chuyên viên chính
QLGD, Quản lí, SKKN, SKKN QLGD, Tiểu luận, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận Trung cấp chính trị, 
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//