Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 6: Đổi mới phương pháp giảng dạy dạng toán tìm x giúp học sinh lớp 6 giải quyết tốt một số dạng toán tìm x

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6


            Như chúng ta đã biết các dạng tìm x không có gì mới lạ với học sinh lớp 6.  Ngay từ bậc tiểu học các em đã làm quen với các dạng toán tìm x. Trong tập hợp số tư nhiên.  Lên cấp  II các em còn gặp lại các dạng toán tìm x ở dạng đơn giản,  dạng nâng cao không chỉ ở tập tự nhiên mà còn mở rộng ra trong tập số nguyên,  số hữu tỉ  hoặc số thực  (ở lớp 9 ). 
     1. Giải pháp 1 :  Phân loại bài tập liên quan đến dạng toán tìm x
Dạng 1 : Phép toán cộng ( Tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia )


Các bài tập :
Dạng 2 : Phép toán trừ ( Tìm số bị trừ biết hiệu và số trừ hoặc tìm số trừ biết hiệu và số bị trừ )
Dạng 3 :  Phép toán nhân  ( Tìm thừa số khi biết tích và thừa số kia )
Dạng 4 :  Phép toán chia :  (Tìm số chia khi biết thương và số bị chia  hoặc tìm số bị chia khi biết thương và số chia )
Dạng 5 : Tìm x trong bài toán phối hợp các phép toán cộng, trừ,  nhân,  chia.
Dạng 6 : Tìm x trong phép toán luỹ thừa
       Dạng 7 : Tìm x trong bài toán liên quan đến tính chất chia hết của một tổng
Dạng 8 : Tìm x trong bài toán liên quan  đến ước và bội
Dạng 9 : Tìm x trong bài toán phối hợp các phép toán  cộng,  trừ,   nhân,  chia và phép toán luỹ thừa. 


Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 6: Đổi mới phương pháp giảng dạy dạng toán tìm x giúp học sinh lớp 6 giải quyết tốt một số dạng toán tìm x
Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//