Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 6: GIẢNG DẠY NHƯ THỂ NÀO ĐỂ HỌC SINH NHANH CHÓNG TIẾP THU VÀ GIẢI THÀNH THẠO LOẠI BÀI TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN?

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6
Việc đổi mới phương pháp dạy học đã và đang phát huy tính tích cực của nó, bởi đây là phương pháp phù hợp với sự suy nghĩ, cách làm việc của con người trong thời đại mới. Tuy vậy đây là một công việc không thể tiến hành trong một sớm một chiều mà có thể hoàn thành ngay được bởi để làm tốt việc này nó đòi hỏi một sự thay đổi ở chính suy nghĩ của mỗi giáo viên và học sinh. Hiểu rõ mục đích của sự đổi mới phương pháp, hiểu rõ sự đòi hỏi của xã hội đối với giáo dục thì mới đem lại hiệu quả mong muốn .
   Đối với người giáo viên sự thay đổi đó thể hiện ở khả năng nắm bắt yêu cầu kiến thức + hiểu rõ đối tượng học sinh + vận dụng phương pháp hợp lý.


   Theo cá nhân tôi việc đổi mới này không phải từ những điều gì to tát mà là chính những vấn đề đơn giản nhất, phục vụ đông đảo học sinh nhất.
   Bài toán vận dụng tìm ƯCLN và BCNN là một dạng bài toán cơ bản trong chương trình lớp 6, và trong chương trình toán THCS. Các bài toán loại này rất phong phú, đa dạng, nếu nắm vững kiến thức, dạng bài toán cơ bản học sinh có điều kiện để giải rất nhiều bài tập liên quan tới kiến thức này.

Việc giải tốt loại bài toán này giúp cho học sinh hình thành thói quen làm việc một cách khoa học, hình thành thói quen tìm ra các quy luật trong toán học nói riêng và trong đời sống nói chung . Với học sinh đại trà yêu cầu của dạng bài tập này không quá phức tạp, có lẽ vì vậy mà thời gian dành cho học hai bài toán loại này không nhiều. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy tôi nhận thấy học sinh rất hay nhầm lẫn trong việc tìm ƯCLN với BCNN phải mất khá nhiều thời gian mới có thể phân biệt và giải thành thạo hai bài toán trên.


Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 6: GIẢNG DẠY NHƯ THỂ NÀO ĐỂ HỌC SINH NHANH CHÓNG TIẾP THU VÀ GIẢI THÀNH THẠO LOẠI BÀI TOÁN VỀ ƯCLN VÀ BCNN?

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//