Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 6: GIÚP HỌC SINH LỚP 6 GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ "PHÉP CHIA HẾT" TRONG TẬP HỢP N

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6


Cùng với sự phát triển của đất nước, sự nghiệp giáo dục cũng không ngừng đổi mới. Các nhà trường đã ngày càng chú trọng hơn đến chất lượng giáo dục toàn diện bên cạnh sự đầu tư thích đáng cho giáo dục mũi nhọn. Với vai trò là môn học công cụ, bộ môn toán đã góp phần tạo điều kiện cho các em học tốt các bộ môn khoa học tự nhiên khác.

Dạy như thế nào để học sinh không những nắm chắc kiến thức cơ bản một cách có hệ thống  mà phải được nâng cao để các em có hứng thú, say mê học tập là một câu hỏi mà mỗi thầy cô chúng ta luôn đặt ra cho mình.
1. Định nghĩa
      Cho 2 số tự nhiên a và b, trong đó b khác 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a, thì ta nói a  chia hết cho b và ta có  phép chia hết a: b= x
     2.Các dấu hiệu chia hết
a) Dấu hiệu chia hết cho 2
Một số chia hết cho 2 khi và chỉ khi chữ số tận cùng của số đó là số chẵn.
b) Dấu hiệu chia hết cho 3 (hoặc 9)
Một số chia hết cho 3 (hoặc 9) khi và chỉ khi tổng các chữ số của số đó chia hết cho 3 (hoặc 9).
Chú ý: Một số chia cho 3 (hoặc 9) dư bao nhiêu thì  tổng các chữ số của số đó chia  cho 3 (hoặc 9) cũng dư bấy nhiêu và ngược lại
c) Dấu hiệu chia hết cho 5
Một số chia hết cho 5 khi và chỉ khi chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5
d) Dấu hiệu chia hết cho 4 (hoặc 25)
Một số chia hết cho 4 (hoặc 25) khi và chỉ khi 2 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 4 (hoặc 25)
     e) Dấu hiệu chia hết cho 8  (hoặc 125)


Một số chia hết cho 8 hoặc 125 khi và chỉ khi 3 chữ số tận cùng của số đó chia hết cho 8 hoặc 125.
f) Dấu hiệu chi hết cho 11
Một số chi hết cho 11 khi và chỉ khi hiệu giữa tổng các chữ số hàng lẻ và tổng các chữ số hàng chẵn (từ trái sang phải) chia hết cho 11.
3. Tính chất của 2 quan hệ chia hết
+  0 chia hết cho b với b là số tự nhiên khác 0
+  a chia hết cho a với mọi a là số tự nhiên khác 0
+  Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho a thì a = b
+  Nếu a chia hết cho b và b chia hết cho c thì a chia hết cho c
+  Nếu a chia hết cho b và a chia hết cho c mà (b, c) = 1 thì a chia hết cho b.c
+ Nếu a chia hết cho m và a chia hết cho n thì a chia hết cho      BCNN(m,n)
+  Nếu a.b chia hết cho c  và (b,c) =1 thì a chia hết cho c
+ Nếu a chia hết  cho m thì k.a chia hết cho m với mọi k là số tự nhiên. 
+ Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho m thì (ab) chia hết cho m
+ Nếu a chia hết cho m, b không chia hết cho m thì (ab) không chia hết cho m
+ Nếu a chia hết cho m, b chia hết cho n thì a.b chia hết cho m.n
+ Nếu (a.b) chia hết cho m và m là số nguyên tố thì a chia hết cho m hoặc b chia hết cho m.
+ Nếu a chia hết cho m thì an chia hết cho m với n là số tự nhiên
+ Nếu a chia hết cho b thì an chia hết cho bn với n là số tự nhiên 
Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 6: GIÚP HỌC SINH LỚP 6 GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ "PHÉP CHIA HẾT" TRONG TẬP HỢP N

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//