Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 7: DẠY CÁC BÀI TOÁN TỈ LỆ  BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG
Áp dụng: Viết SKKN Toán 7, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 7, Tham khảo dạy tốt toán 7
Khái niệm “đại lượng tỉ lệ thuận”, “đại lượng tỉ lệ nghịch” học sinh đã được tiếp cận từ tiểu học. Tuy nhiên, vấn đề giải các bài tập có nội dung tương đối trừu tượng, nhất là các bài toán đố có liên hệ nhiều đến thực tế thì thật không dễ dàng đối với học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém thì việc tiếp thu nội dung này còn hạn chế.
Mục tiêu cụ thể về kiến thức các bài toán tỉ lệ cũng được học sinh tiếp thu một cách khó khăn: phải nắm được định nghĩa, tính chất của các đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ  lệ  nghịch, công thức liên hệ giữa các đại lượng đã cho, phân biệt sự giống nhau, khác nhau giữa chúng. Từ đó vận dụng để giải “một số bài toán đơn giản” (nhưng không đơn giản gì đối với học sinh) về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.


Liên hệ nhiều về kiến thức các bài toán tỉ lệ có bài tính chất dãy tỉ số bằng nhau và tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằngnhau ở bài 8 thì đơn giản, đa số học sinh tiếp thu tốt. Nhưng việc biến đổi từ dạng _ thành dạng _ và vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải thì học sinh yếu có thể sẽ gặp khó khăn (và khó khăn hơn đối với học sinh yếu lại không có máy tính bỏ túi).

Là một giáo viên được phân công giảng dạy toán khối 6, 7 từ nhiều năm qua, bản thân tôi đã từng trăn trở: “Làm thế nào để học sinh tiếp thu, giải các bài tập tỉ lệ một cách chủ động?”; “Làm thế nào để phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo, năng lực tự học của học sinh?”; “Làm thế nào để học sinh yếu kém có thể trở nên say mê học tập, thích phát biểu trong giờ học?”; “Đối với bài toán tỉ lệ nên sử dụng phương pháp gì cho phù hợp?”...Sáng kiến kinh nghiệm Toán 7: DẠY CÁC BÀI TOÁN TỈ LỆ  BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG
Áp dụng: Viết SKKN Toán 7, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 7, Tham khảo dạy tốt toán 7


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//