Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG  MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 - PHẦN ĐƯỜNG TRÒN.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9, SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9


Ở trư­ờng THCS dạy toán là dạy hoạt động toán học cho học sinh, trong đó giải toán là hình thức chủ yếu. Để rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh ngoài việc trang bị tốt  kiến thức cơ bản cho các em giáo viên cần hư­ớng dẫn học sinh phát triển, mở rộng kết quả các bài toán cơ bản có trong sách giáo khoa để các em có suy nghĩ tìm tòi những kết quả mới sau mỗi bài toán. 

Như­ng tiếc rằng trong các nhà trư­ờng hiện nay phần lớn các giáo viên chư­a có thói quen phát triển, mở rộng một bài toán thành chuỗi các bài toán liên quan cho học sinh. Việc chỉ dừng lại ở các bài tập đơn lẻ làm cho học sinh thụ động, khó tìm đ­ược mối liên hệ giữa các kiến thức đã học. Cho nên khi gặp một bài toán mới các em không biết xuất phát từ đâu? Những kiến thức cần sử dụng là gì? Nó liên quan như­ thế nào với các bài toán trứơc đó? Trong quá trình giảng dạy tôi thấy việc tìm tòi mở rộng các bài toán quen thuộc là phư­ơng pháp học khoa học, có hiệu quả. Phát triển từ dễ đến khó là con đư­ờng phù hợp cho học sinh khi rèn luyện kĩ năng giải toán. 

Việc tìm tòi để phát triển, mở rộng các bài toán làm tăng thêm hứng thú học tập, óc sáng tạo của học sinh. Từ đó giúp các em có cơ sở khoa học khi phân tích, phán đoán tìm lời giải cho các bài toán khác và ngày càng tự tin hơn vào khả năng giải toán của mình..
    Giải bài tập toán là quá trình suy luận, nhằm khám phá ra quan hệ lôgic giữa cái đã cho (giả thiết) với cái phải tìm (kết luận).Nhưng các quy tắc suy luận cũng như các phương pháp chứng minh chưa được dạy tường minh. Do đó, học sinh thường gặp nhiều khó khăn khi giải bài tập.Thực tiễn dạy học cũng cho thấy học sinh khá giỏi thường đúc kết những tri thức, phương pháp cần thiết cho mình bằng con đường kinh nghiệm; còn học sinh trung bình, yếu, kém gặp nhiều lúng túng. Để có kĩ năng giải bài tập phải qua quá trình luyện tập.
Tuy nhiên, không phải cứ giải nhiều bài tập là có nhiều kĩ năng, việc luyên tập sẽ có nhiều hiệu quả, nếu như biết khéo léo khai thác, mở rộng từ một bài toán sách giáo khoa sang một loạt bài toán tương tự có tính tổng hợp, nhằm vận dụng một tính chất, rèn luyện một phương pháp chứng minh nào đó.
Quan sát đặc điểm bài toán, khái quát đặc điểm đề mục là vô cùng quan trọng, song quan trọng hơn là sự khái quát hướng suy nghĩ và phương pháp giải. Sự thực là khi giải bài tập thì không chỉ là giải một vấn đề cụ thể mà là giải đề bài trong một loạt vấn đề nào đó. Do đó hướng suy nghĩ và phương pháp giải bài tập cũng có một ý nghĩa chung nhất định. Nếu ta chú ý từ đó mà khái quát được hướng suy nghĩ và cách giải của vấn đề là gì thì ta sẽ có thể dùng nó để giải quyết vấn đề cùng loại và sẽ mở rộng ra. Nhà toán học Đềcác nói rất đúng rằng: “Mỗi vấn đề mà tôi giải quyết đều sẽ trở thành ví dụ mẫu mực dùng để giải quyết vấn đề khác”.Do đó sau khi giải một bài toán nên chú ý làm mẫu để phát triển, mở rộng thành các bài toán liên quan có tính tổng hợp.

   Bài viết này tôi xin đư­a ra một số ví dụ về cách phát triển, mở rộng một số bài toán hình học cơ bản trong chư­ơng trình sách giáo khoa toán 9 phần đường tròn, xin đư­ợc trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp.
Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHÁT TRIỂN, MỞ RỘNG  MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC TRONG SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 - PHẦN ĐƯỜNG TRÒN.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9, SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9


SKKN, SKKN Toán 9. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 9, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//