Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: Sáng kiến kinh nghiệm  -  Ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Toán  lớp 9.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9, SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9

Bộ môn toán trong nhà trường THCS đặc biệt là chương trình toán 9 có nhiệm vụ chuẩn bị cho học  sinh những  kiến  thức , kĩ năng cơ bản nhất, những phương pháp tư duy cần thiết để hoàn chỉnh bậc học. Muốn đạt được điều đó đòi hỏi người học phải tích cực , sáng tạo bởi:Tích cực hoá hoạt động của học sinh, khơi dậy năng lực tự học của học sinh.Nhằm hình thành cho học sinh tư duy tích cực, độc lập sáng tạo, nâng cao năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào hoạt động thực tiễn tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin hứng thú cho học sinh”. 

Để đạt được điều đó đòi hỏi người giáo viên phải thể hiện rõ phương pháp dạy học mới. Phương pháp của người thầy rất quan trọng, có tác dụng kích thích sự hứng thú học tập toán, khơi dạy và phát huy năng lực hoạt động nhận thức độc lập, năng lực tự học của học sinh.

Tăng cường  ứng  dụng  công  nghệ thông  tin  vào  đổi  mới  phương pháp dạy  học. xuất  phát  từ  yêu  cầu  đó  mà  vấn  đề  sử dụng  công  nghệ thông  tin  hỗ  trợ  vào  đổi  mới  phương  pháp  dạy  học được các cấp lãnh  đạo  và  nhiều  giáo  viên  quan  tâm.


          Hiểu được điều này, bằng những kinh nghiệm dạy và học Toán, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến : “Ứng dụng công nghệ thông tin vào
giảng dạy bộ mônToán lớp 9 -THCS” với hy vọng sẽ giúp người dạy và người học  tháo gỡ được một số những  tồn tại và vướng mắc trong quá trình thực hiện.


Sáng kiến kinh nghiệm Toán 9: Sáng kiến kinh nghiệm  -  Ứng dụng CNTT vào giảng dạy bộ môn Toán  lớp 9.
Áp dụng: Viết SKKN Toán 9, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 9, Viết tiểu luận PPGD Toán 9, Tham khảo dạy và học toán 9, SKKN Toán 9, NCKHSPUD Toán 9
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//