Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 6: Hướng dẫn học sinh áp dụng tính chất chia hết của một tổng vào giải toán nhằm nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 6"
Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6

Từ trước đến nay giáo viên chưa thực sự chú trọng,  đầu tư vào việc dạy các tiết luyện tập,  nhiều giáo viên xem đấy chỉ là tiết học dùng để chữa các bài tập đã giao về nhà cho học sinh. Vì vậy các tiết luyện tập bao giờ cũng chỉ tiến hành theo trình tự rập khuôn,  giáo viên kiểm tra lý thuyết rồi gọi học sinh lần lượt lên chữa bài tập,  giáo viên kêt luận và cho điểm. 

Việc làm này đem lại sự nhàm chán cho bản thân giáo viên và học sinh, tiết luyện tập diễn ra một cách buồn tẻ học sinh không có hứng thú học bài,  học sinh khá giỏi ngồi nói chuyện riêng,  học sinh trung bình,  yếu,  kém không hiểu để làm bài do giáo viên không cô đọng các kiến thức,  kỹ năng trọng tâm của tiết luyện tập          Theo hướng đổi mới của phương pháp dạy học hiện nay,  bản thân là giáo viên,  với quan niệm quá trình học tập không chỉ là quá trình lĩnh hội các kiến thức có sẵn,  mà còn là quá trình học sinh tự khám phá,  tự phát hiện,  tự tìm tòi đến với kiến thức mới nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ và tổ chức của giáo viên. 

Tôi thấy mình phải nắm vững mục tiêu phương pháp dạy tiết luyện tập toán,  góp một phần nào đó tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động của học sinh nhằm “Phát huy tính tích cực,  tự giác,  chủ động,  tư duy sáng tạo của người học,  bồi dưỡng lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” (Luật giáo dục)


SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 6: Hướng dẫn học sinh áp dụng tính chất chia hết của một tổng vào giải toán nhằm nâng cao kết quả học tập môn toán của học sinh lớp 6"
Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//