Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click


SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 6: Đổi mới phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp 6 nhằm nâng cao kĩ năng giải bài tập toán cho học sinh

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6


Trong cuộc sống hiện nay, xã hội chúng ta ngày càng phát triển và tiến bộ thì những biến đổi về cơ thể cũng như suy nghĩ của các em học sinh cũng phát triển và đến sớm hơn. Trên thực tế, đa số các em học sinh đến trường THCS đã bước vào tuổi thiếu niên nên người ta còn gọi tuổi này là tuổi thiếu niên.
Đây là thời kỳ phức tạp và quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Thời kỳ này có một vị trí đặc biệt, vì nó là thời kỳ truyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Sự chuyển tiếp tạo nên nội dung cơ bản và sự khác biệt đặc thù về mọi mặt ở thời kì này. Trước hết là sự phát triển nhảy vọt về mặt giải phẫu sinh lí tạo nên một sự mất cân bằng tạm thời giữa các chức năng sinh lí. Do đó cũng hay gây ra sự mất cân bằng tạm thời về tâm lí.
Sự phát triển mạnh mẽ của hưng phấn thần kinh tạo ra một sự mất cân bằng tạm thời so với sự phát triển của cơ thể, có sự mất cân đối giữa phần dưới vỏ não (có xu hướng phát triển nhanh hơn và mãnh liệt hơn) so với hoạt động của vỏ não. Từ đó cũng dẫn đến sự mất cân bằng tạm thời giữa hai hệ thống tín hiệu.


Việc học tập ở trường THCS là một bước ngoặt trong đời sống của các em mà điểm đầu của bước ngoặt đó là khi các em bước vào lớp 6. Các em được tiếp cận với nhiều kiến thức hơn của nhiều môn học khác nhau và với những giáo viên có những phong cách giảng dạy, có thái độ và yêu cầu khác nhau đối với học sinh...Các em phải thích nghi với những yêu cầu mới và khác nhau của giáo viên. Ban đầu, sự thay đổi này sẽ tạo ra những khó khăn nhất định cho các em. Nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra điều kiện để cho các em phát triển dần phương thức nhận thức người khác.
Ở tuổi này, khả năng cảm giác, tri giác đã đạt tới trình độ phát triển gần như người lớn. Tri giác có chủ định phát triển mạnh mẽ và thể hiện ở chỗ các em đã có khả năng tự đặt cho mình mục đích, kế hoạch và nhiệm vụ quan sát, biết phân tích tổng hợp đối tượng tri giác có chủ định. Trong một số trường hợp, các em có thể tri giác phân biệt một cách tinh tế, sâu sắc về mọi mặt.
Về trínhớ của học sinh: dần dần mang tính chất của những quá trình có điều kiện, điều chỉnh và có tổ chức. Trong ghi nhớ, các em thiết lập được các mối liên hệ phức tạp hơn, gắn tài liệu mới với tài liệu cũ, biết liên hệ tri thức giữa các môn học. Nhưng tiến bộ đáng kể là các em có khả năng ghi nhớ có ý nghĩa. Tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ của bài học các em biết chọn cách ghi nhớ lâu hơn, đúng hơn.
Mặc dù có khả năng ghi nhớ có ý nghĩa, nhưng các em vẫn tùy tiện trong việc ghi nhớ: khi gặp khó khăn là các em lại từ bỏ việc ghi nhớ có ý nghĩa. Đồng thời các em lại chưa hiểu đúng việc ghi nhớ máy móc, coi đó là “học vẹt”, coi thường việc ghi nhớ chính xác. Do vậy, không phải lúc nào các em cũng nhớ đúng các tài liệu cần nhớ chính xác. Vì thế, giáo viên cần chú ý giúp các em kêt hợp cả hai cách ghi nhớ (Ghi nhớ máy móc và ghi nhớ có ý nghĩa) trong mỗi môn học,  là môn Toán.

SKKN, NCKHSPUD môn Toán lớp 6: Đổi mới phương pháp dạy tiết luyện tập môn toán lớp 6 nhằm nâng cao kĩ năng giải bài tập toán cho học sinh

Áp dụng: Viết SKKN Toán 6, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 6, Tham khảo để dạy tốt toán 6
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
SKKN, SKKN Toán 6. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 
Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//