Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

SKKN, NCKHSPUD  Toán 7: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUYỆN TẬP HÌNH HỌC 7 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ LUYỆN TẬP
Áp dụng: Viết SKKN Toán 7, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 7, Tham khảo dạy tốt Toán 7, Viết Tiểu luận PP dạy Toán THCS.“Nếu toán học là một môn thể thao của trí tuệ thì công việc của người dạy toán là tổ chức hoạt động trí tuệ ấy”. Có lẽ không có môn học nào thuận lợi hơn môn toán trong công việc đầy hứng thú và khó khăn này. Quá trình dạy học môn toán phải nhằm đào tạo con người mà xã hội cần. Vì vậy, môntoán phải góp phần cùng các môn học khác thực hiện mục tiêu chung của giáo dục THCS: đó là làm cho học sinh nắm vững tri thức toán phổ thông cơ bản, thiết thực cũng như có kỹ năng thực hành toán và hình thành ở học sinh các phẩm chất đạo đức và các năng lực cần thiết. V

ới môn toán đặc trưng của nó là tính trừu tượng cao, suy diễn rộng, suy luận chặt chẽ, chính xác nên không phải bất cứ học sinh nào cũng học tốt môn toán. 

Trong phân môn hình học THCS mọi vấn đề: Chứng minh các cạnh bằng nhau, chững minh các góc bằng nhau, chứng minh tam giác đặc biệt, chứng minh tứ giác đặc biệt, chứng minh tam giác đồng dạng … đều xuất phát từ những vấn đề trọng tâm của Hình học 7: Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, hai tam giác bằng nhau, các đường đồng quy trong tam giác, … Chính vì vậy, làm thế nào để giúp các em học tốt phân môn hình học nói chung và chương trình Hình học 7 nói riêng là trăn trở suy nghĩ của các giáo viên giảng dạy môn toán.
Trước đây tôi nghĩ tiết luyện tập chẳng qua chỉ là tiết chữa bài tập nên khi dạy tiết luyện tập tôi cố gắng chữa càng nhiều bài tập càng tốt, không cần chú ý đến các dạng toán và cũng không cần chuẩn bị bảng phụ vì hầu như hình vẽ đều có sẵn trong SGK. Tôi cũng không quan tâm học sinh nắm được gì, rèn luyện được kỹ năng nào?
SKKN, NCKHSPUD  Toán 7: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUYỆN TẬP HÌNH HỌC 7 ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIỜ LUYỆN TẬP
Áp dụng: Viết SKKN Toán 7, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 7, Tham khảo dạy tốt Toán 7, Viết Tiểu luận PP dạy Toán THCS.

SKKN, SKKN Toán 7. NCKHSPUD, NCKHSPUD Toán 7, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//