Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Đề tài NCKHSPUD   Chủ nhiệm lớp  9: CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – GIÁO VIÊN BỘ MÔN – CHA MẸ HỌC SINH – HỌC SINH


Đa số các nhà quản lý giáo dục ở các trường phổ thông băn khoăn, lo lắng về chất lượng các hội thi của trường. Hằng năm, các trường đều có học sinh tham gia nhưng kết quả đạt chưa cao. Đặc biệt, đối với các trường có nhiều cấp học thì số lượng học sinh ở từng khối lớp không nhiều nên việc tuyển chọn đội tuyển dự thi cũng là một điều nan giải.
          Nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của trường phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Trường Xxx  cũng như các trường học khác cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng. Vì vậy, ở trường phổ thông để nâng cao chất lượng giáo dục thì việc nâng cao chất lượng các hội thi cũng không kém phần quan trọng. 

Hiện nay, rất nhiều loại sách có khá nhiều bài tập, khá nhiều kiến thức. Nhiều giáo viên có tâm huyết cũng đã tìm hiểu, tham khảo đề thi các cấp, hệ thống bài tập, hệ thống kiến thức, kỹ năng rèn luyện năng khiếu,…trên các hệ thống thông tin đại chúng: sách, báo, đài, internet,… Giáo viên chủ nhiệm lớp nhiệt tình tham mưu, tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều phía để phối hợp nhịp nhàng với giáo viên trong việc bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi. Từ đó, giáo viên nhiệt tình hơn trong việc hướng dẫn học sinh học tập tích cực thông qua các hệ thống kiến thức, hệ thống bài tập, kỹ năng tập luyện từ đơn giản đến phức tạp. Dần dần các em học sinh có hứng thú hơn trong học tập và có kỹ năng làm bài tốt trong các hội thi. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết với nghề, cha mẹ học sinh hỗ trợ, học sinh tích cực nhưng cấp lãnh đạo nhà trường không quan tâm, không hỗ trợ, không chỉ đạo kịp thời thì kết quả đạt được chắc chắn không cao và ngược lại. Hiện tại, trong những năm qua chất lượng các hội thi của trường chưa đạt kết quả cao. Xếp hạng chung cho trường về các mặt hoạt động năm qua: thứ 7/7 trường trong huyện
Giải pháp của tôi là phải có sự chủ động phối hợp nhịp nhàng giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinh – học sinh. Từ đó, giáo viên tăng cường đầu tư bồi dưỡng học sinh với những nội dung bồi dưỡng phù hợp với đối tượng học sinh thay vì chỉ sử dụng các nội dung cơ bản trong sách giáo khoa.

          Nghiên cứu này được thực hiện trong hai lớp 9 tại trường Xxx và THCS Xxx. Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả hội thi các cấp: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Trung bình các giải đạt được trong các hội thi của lớp thực nghiệm là: 8,8; của lớp đối chứng là: 3,00. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa trung bình lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng việc chủ động phối hợp nhịp nhàng giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinh – học sinh làm nâng cao chất lượng các hội thi.

Đề tài NCKHSPUD   Chủ nhiệm lớp  9: CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG – GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM – GIÁO VIÊN BỘ MÔN – CHA MẸ HỌC SINH – HỌC SINH

Áp dụng:  Viết SKKN Hóa 9, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 9, Viết SKKN Hóa THCS, SKKN Hóa 9, NCKHSPUD Hóa 9

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Hóa 9, NCKHSPUD, NCKHSPUD Hóa 9, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, 


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//