Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Đề tài SKKN  lịch sử lớp 8: Đề tài SKKN  Lịch sử lớp 8, 9: Đổi mới PPGD phần: Con đường cứu nước của thầy giáo Nguyễn Tất Thành" ở phần chương trình lớp 8 và “Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1919-1925” “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời”

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 8, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8, Viết chuyên đề Lịch sử 8       Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi lãnh đạo và dắt dẫn toàn Đảng, toàn dân ta đấu tranh, giành thắng lợi vẻ vang như ngày nay. Suốt cả cuộc đời, Người hi sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho dân tộc độc lập, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân và cho toàn nhân loại. Người dành tất cả tình thương yêu cho đồng bào, đồng chí, con cháu, già trẻ, gái trai, miền xuôi cũng như miền ngược. Lãnh tụ Hồ Chí Minh còn là một nhà giáo vĩ đại. Bản thân Người là tấm gương lớn về giáo dục đạo đức, tư tưởng cho nhân dân. 

Tấm gương đạo đức của Người để mọi công dân Việt Nam học tập và noi theo. Bằng tấm gương vì nước vì dân, bằng đạo đức và cuộc sống cá nhân của mình Người luôn toả ánh sáng văn hoá đến muôn đời, có thể gọi “Thày giáo Hồ Chí Minh- một nhà giáo dục bằng chính tấm gương và cuộc đời của Người”.    Kính yêu, biết ơn các thầy, cô giáo vốn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “ Muốn sang thì bắc cầu Kiều, muốn con hay chứ thì yêu kính thầy”, “Không thầy đố mầy làm nên”. Truyền thống đó đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ trở thành máu thịt của dân tộc. 

Có được truyền thống tốt đẹp đó là bởi có biết bao nhiêu thế hệ thầy, cô giáo Việt Nam đã phải đánh đổi cả tính mạng của mình, để đánh đuổi ngoại xâm vì sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ “Dân tộc không được độc lập sẽ không có bất cứ điều gì” , Vì vậy có biết bao thầy giáo “xếp bút nghiên theo việc binh đao” như Đốc học Phạm Văn Nghị, Thầy giáo Trần Phú, Võ Nguyên Giáp… kẻ thù buộc ta phải cầm súng khi đất nước đang bị ngoại xâm cai trị và cũng chính là vì sự nghiệp trồng người. Vì vậy, việc giáo dục tư tưởng, tình cảm cho thế hệ sau là việc nên làm và phải làm, để các em thấy được có được ngày hôm nay chính là nhờ sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam , trong đó có các thầy, cô giáo, đăc biệt là thầy giáo Nguyễn Tất Thành- Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.
    
Thông qua bộ môn lịch sử, đặc biệt là chuỗi bài về con đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, học sinh được học ở lớp 8,9 để giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước hướng về cội nguồn, kính yêu các thầy, cô giáo biết tự hào, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, biết kế tục sự nghiệp cách mạng của cha, ông trên con đường xây dựng một Việt Nam giàu đẹp, văn minh.Đề tài SKKN  lịch sử lớp 8: Đề tài SKKN  Lịch sử lớp 8, 9: Đổi mới PPGD phần: Con đường cứu nước của thầy giáo Nguyễn Tất Thành" ở phần chương trình lớp 8 và “Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài từ 1919-1925” “Đảng cộng sản Việt Nam ra đời”

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 8, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8, Viết chuyên đề Lịch sử 8
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Lịch sử 8, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 8, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//