Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Đề tài SKKN  lịch sử lớp 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 8, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8, Viết chuyên đề Lịch sử 8


Trong cuộc sống và học tập con người luôn hướng tới sự hoàn thiện về các mặt, đặc biệt là trong giáo dục nhận thức lịch sử của học sinh. Điểm khác biệt và đặc trưng nhất của lịch sử đó là sự kiện lịch sử là không tái hiện lại được, không thể trực tiếp tiếp xúc, cũng không thể thí nghiệm, nên việc hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng trực quan là rất quan trọng trong suốt quá trình học tập.
Trong thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ thì việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử là một biện pháp rất hiệu quả. Bởi vì đồ dùng trực quan sẽ tạo cho bài giảng thêm phong phú và hấp dẫn, giờ học sẽ sinh động, hiệu quả cao hơn.
Nhưng từ thực tế ở nhiều tiết dạy học lịch sử cho thấy một số giáo viên còn gặp không ít khó khăn trong việc hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng trực quan vì vậy khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh còn chậm, hiệu quả tiết học chưa cao.Xuất phát từ thực tiển cũng như theo tinh thần đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học tôi xin đưa ra một số ý kiến về việc hướng dẫn học sinh khai thác đồ dùng trực quan nhằm giúp cho tiết học được nâng cao hiệu quả, học sinh học tập cũng tích cực và chủ động hơnĐề tài SKKN  lịch sử lớp 8: HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 8, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 8, Viết chuyên đề Lịch sử 8

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Lịch sử 8, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 8, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//