Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.



Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là chủ trương lớn và cần thiết của ngành giáo dục và của cả xã hội. Được sự chỉ đạo của Đảng, chính phủ và Bộ GD - ĐT  về yêu cầu mới của sự nghiệp CNH, HĐH đòi hỏi phải có một lớp người mới, trẻ khoẻ không chỉ có tri thức khoa học, năng động sáng tạo mà còn phải có đức, có sự hiểu biết về pháp luật, có khả năng thích nghi cao thì sự đổi mới về nội dung chương trình sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường là  một yêu cầu tất yếu.
 ngành giáo dục trong cả nước đã tiến hành thay sách giáo khoa bậc THCS. Việc thay đổi chương trình sách giáo khoa mới thực sự là một cuộc cách mạng trong giáo dục. Bộ GD - ĐT và các nhà trường đã giành những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho việc dạy và học sách giáo khoa mới. Một phong trào đổi mới phương pháp dạy và học dấy lên khá sôi nổi trong đội ngũ giáo viên các nhà trường. Đổi mới chương trình sách giáo khoa mà mấu chốt là đổi mới phương pháp giảng dạy đã được quán triệt trong phần biên soạn sách giáo khoa .Phương pháp làm việc của thầy và trò, đã tạo nên không khí thi đua tìm tòi, định hình phương pháp dạy và học mới. Nhiệm vụ này đã đặt ra cho người giáo viên bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn thì phải cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.







 Mặt khác, môn lịch sử có vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Từ những hiểu biết về quá khứ, học sinh hiểu rõ truyền thống dân tộc,tự hào với thành tựu dựng nước và giữ nước của tổ tiên, xác định nhiệm vụ trong hiện tại có thái độ đúng đối với sự phát triển hợp quy luật của tương lai. Nhưng những nhận thức quan niệm sai lệch về vị trí, chức năng của khoa học lịch sử và môn lịch sử trong đời sống xã hội, trong giáo dục đã dẫn tới phương pháp nghiên cứu học tập không đúng làm giảm sút chất lượng của bộ môn trên nhiều mặt. Tình trạng học sinh không biết những sự kiện lịch sử cơ bản, phổ thông, nhớ sai hoặc nhầm lẫn kiến thức là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều trường học nói chung và trường THCS nói riêng 


ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ QUA KÊNH HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 6
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN, SKKN Lịch sử 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//