Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.


Trải qua nhiều năm vận dụng phương pháp đổi mới trong dạy học lịch sử ở trường trung học cơ sở ,bản thân tôi nhận thấy rằng: Để nâng cao chất lượng học tập của học sinh, để các em thích thú trong một tiết học lịch sử 6,  ngoài nghệ thuật giảng dạy của mình thì giáo viên phải giúp cho các em hứng thú trong tiết học, tái hiện lịch sử và làm sống lại lịch sử nhằm giáo dục trí tuệ, tư tưởng tình cảm, đạo đức cho các em

Đối với học sinh lớp 6, là lớp đầu cấp, các em vừa lạ trường lớp, bạn bè, lại lạ với cách dạy của các thầy cô, bởi vì các em được học nhiều thầy cô hơn ở trường tiểu học. Vì thế khi lên lớp 6 các em rất khó khăn trong việc tự rèn, tự học để nâng cao tư duy của mình, các em còn chây lười trong học tập, chưa thích thú học bộ môn lịch sử, các em học chỉ là sự đối phó với giáo viên mà thôi. Vì thế bản thân tôi  là một giáo viên lịch sử, tôi thấy cần thay đổi trong tiết dạy cho các em bằng các thao tác trong việc sử dụng thành thạo trong việc sử dựng sơ đồ trống, lược đồ trống, giúp cho các em học tập tốt, tạo được sự kích thích học tập, cũng như giúp các em nắm vững kiến thúc , tái hiện lịch sử, bộ máy nhà nước một cách lôgích và thành thạo… Trong một tiết học chính các em là trung tâm của tiết học, giáo viên chỉ là người hướng dẫn các em mà thôi. Việc chọn đề tài này  là một việc rất có ý nghĩa, quan trọng trong việc dạy bộ môn lịch sử 6
Đối với học sinh lớp 6, do các em còn ít tuổi, ý thức tự học, tự sáng tạo, tư duy trong học tập của các em chưa cao. Từ thực tế hiện nay trong các tiết dạy lịch sử, giáo viên chỉ áp dụng phương pháp thuyết giảng chỉ rập khuôn nội dung của sách  giáo khoa làm cho tiết học trở nên nhàm chán, khô khan, như vậy sẽ không gây cho học sinh sự thích thú trong học tập và không thực hiện được đổi mới phương pháp trong dạy học. 

Vì vậy trách nhiệm của mỗi giáo viên của chúng ta phải đầu tư như thế nào để học sinh lớp 6 thật thích qua một tiết học lịch sử mà giáo viên đã sử dụng sơ đồ và lược đồ trong một tiết dạy…Có như thế mới nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên, đồng thời tạo được sự hứng thú trong học tập của các em.


ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: RÈN HỌC SINH CÁC THAO TÁC TRONG VIỆC SỬ DỤNG SƠ ĐỒ, LƯỢC ĐỒ TRỐNG
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN, SKKN Lịch sử 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//