Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.     Môn lịch sử trong nhà trường phổ thông có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ
     Ở các nước tiên tiến cũng chú trọng việc dạy môn lịch sử vì nó đào tạo con người có bản sắc dân tộc
     Đảng và nhà nước, bộ giáo dục coi trọng việc dạy và học bộ môn lịch sử. Đúng như Hồ Chí Minh đã khẳng định trong hai câu thơ mở đầu trong cuốn lịch sử nước ta:
                           “ Dân ta phải biết sử ta
                              Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
     Nhưng trong thực tế cũng không ít người cho rằng:
Môn lịch sử là bộ môn học thuộc nặng về ghi nhớ những sự kiện   năm tháng dài lê thê  và xếp vào môn phụ, vì vậy ảnh hưởng không tốt vào mục tiêu đào tạo và giáo dục thế hệ trẻ 


    Trong quá trình giảng  dạy của giáo viên và kết quả học tập học sinh, tổ khoa học xã hội đã xác định môn lịch sử là một bộ môn khoa học có ưu thế hình thành nhân sinh quan cách mạng cho học sinh rèn tư duy sáng tạo cho các em, đặc biệt giúp cho học sinh từ hiểu biết lịch sử rút ra kinh nghiệm quý giá  sẽ xây đắp cho tương lai
      Để đạt được kết quả trên thì bản đồ lược đồ tranh ảnh trong kênh hình SGK là phương tiện đóng vai trò quan trọng giúp cho giáo viên học sinh nâng cao được hiệu quả giờ lên lớp
      Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của môn lịch sử như đã nêu trên nên tổ khoa học xã hội đã họp bàn thống nhất triển khai chuyên đề trong năm 2003- 2004
Một trong những đặc điểm của việc học tập lịch sử là học sinh không thể:  “ trực quan sinh động   cũng không thể tiến hành diễn tả trong phòng thí nghiệm.
      Để tạo biểu tượng cho học sinh thì lược đồ tranh ảnh có vai trò ý nghĩa to lớn.

      Tranh ảnh bản đồ lược đồ không chỉ có tác dụng cho nội dung, mà còn là nguồn tri thức không thể thiếu đựợc trong bài học.  Nếu bản đồ lược đồ tranh ảnh được sử dụng tốt, sẽ huy động được sự tham gia của nhiều giác quan, sẽ kết hợp chặt chẽ hai hệ thống tín hiệu với nhau:  tai nghe, mắt thấy, tạo điêù kiện cho học sinh dễ hiểu nhớ lâu, gây được mối liên hệ thần kinh tạm thời khá phong phú, phát huy đựơc năng lực chú ý quan sát, hứng thú của học sinh.


ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG GIỜ LỊCH SỬ
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.


Áp dụng:  Viết SKKN Lịch sử 6, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết SKKN Hóa THCS, SKKN Lịch sử 6, NCKHSPUD Lịch sử 6

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN, SKKN Lịch sử 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử

Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//