Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.

Thực tế với một số phương pháp trên tôi thấy rất thiết thực. Vì nếu học sinh làm quen với đồ dùng trực quan sẽ giúp các em có kỹ năng thành thạo sử dụng lược đồ, tranh, ảnh, nhận xét trình bày diễn biến trên lược đồ, … sẽ giúp các em học tốt hơn, nhớ lâu hơn.

Giúp HS nắm cơ bản kiến thức của bài sẽ phát huy tính tích cực, lòng say mê học tập của HS thông qua đồ dùng dạy học.


Trên đây là những kinh nghiệm của bản thân đã đúc kết được trong quá trình giảng dạy và học hỏi ở đồng nghiệp. Những kinh nghiệm này mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện không tránh phần sai sót, rất mong sự đóng góp nhiệt tình của quý đồng nghiệp để giúp tôi hoàn thành tốt hơn trong sự nghiệp giáo dục.
Khi áp dụng và thực hiện phương pháp “Sử dụng đồ dùng trực quan giúp HS học tốt môn lịch sử 6”, với kết quả đạt được trên bảng thống kê, tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

- Tạo cho các em có sự yêu thích, tích cực thật sự trong giờ học.
- Giúp HS nắm vững được kiến thức của từng bài học và ứng dụng vào thực tế.

- Giúp các em có sự nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của môn học.

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ 6
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN, SKKN Lịch sử 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//