Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: SỬ  DỤNG  PHƯƠNG  PHÁP  TRÌNH  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.* Trước khi đi vào tìm hiểu những nội dung cụ thể trong phương pháp này, tôi muốn đề cập tới một yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính chất quyết định hiệu quả của phương pháp trình bày miệng đó chính  là ngôn ngữ.
Có thể nói trong dạy học nói chung - dạy học lịch sử nói riêng, lời nói giữ vai trò chủ đạo. Với ngôn ngữ trong sáng, gợi cảm, giàu hình ảnh, giáo viên sẽ dẫn dắt học sinh "trở về" với quá khứ của lịch sử, tạo được biểu tượng rõ ràng cụ thể về một sự vật, biến cố lịch sử... giúp học sinh biết suy nghĩ, tìm tòi rút ra kết luận, hình thành khái niệm nhằm tìm hiểu bản chất của sự vật, quy luật quá trình phát triển của lịch sử .


Lời nói có ý nghĩa giáo dục rất lớn, nó tác động đến tình cảm, hình thành tư tưởng cho học sinh... vì vật trong dạy học lịch sử lời nói bao giờ cũng gắn liền với tư cách, đạo đức, tư tưởng của giáo viên. Lời nói nhiệt tâm, chân thành sẽ tăng thâm tác dụng giáo dục, lời nói lạnh nhạt, hững hờ sẽ làm giảm nhẹ hoặc gây phản tác dụng giáo dục. Những chức năng của lời nói trong dạy học lịch sử có quan hệ chặt chẽ với nhau, vì có hình ảnh chính xác về quá khứ mới hiểu đúng và sâu sắc lịch sử, do đó có tác dụng đến tư tưởng, tình cảm. Vì vậy rèn luyện các cách trình bày miệng là một yêu cầu cao đối với giáo viên để truyền thụ kiến thức, hình thành tư tưởng, đạo đức, kỹ năng tư duy và thực hành cho học sinh.

* Một số hình thức trình bày miệng cơ bản trong phương pháp trình bày miệng được sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường THCS.
ĐỀ TÀI SKKN-NCKHSPUD  Lịch sử 6: SỬ  DỤNG  PHƯƠNG  PHÁP  TRÌNH  BÀY  MIỆNG  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN, SKKN Lịch sử 6, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 6, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//