Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Click here for see more

Click here for Make money Online

Sell off ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8 in luôn: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HOÁ HỌC 8 THÔNG QUA CÁC DẠNG BÀI TẬP


- Hoá học là khoa học thực nghiệm, là khoa học nghiên cứu về các chất và sự biến đổi chất. Hiện nay trong các trường đã được trang bị đầy đủ những tài liệu cho giáo viên như:Sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo và có giáo viên thiết bị chuẩn bị đầy đủ các thí nghiệm cho từng bài.Thông qua làm thí nghiệm học sinh được quan sát,nhìn thấy hiện tượng xảy ra,từ đó các em tự rút ra nhận xét và kết luận. Thông qua đó học sinh tự phát hiện ra kiến thức như thế các em sẽ nhớ lâu hơn. Khi được làm thi nghiệm các em rất hứng thú say mê, tìm tòi,khát khao muốn khám phá khoa học, muốn được tìm hiểu về kiến thức, những hiện tượng xảy ra xung quanh ta.
          - Những kiến thức trong sgk, hệ thống các thí nghiệm làm tăng tính tò mò ham hiểu biết của các em. Những hiện tượng hoá học xảy ra trong cuộc sống các em đều có thể vận dụng kiến thức đã học hoặc sẽ học để giải thích làm rõ, đây chính là một thuận lợi hết sức to lớn.

          - Ứng dụng của khoa học hoá học trong đời sống ngày càng rộng rãi.
- Do phân phối chương trình bộ môn hoá học ở trường THCS đã làm hạn chế về mặt thời gian giảng dạy trên lớp của giáo viên, thời gian tìm tòi nghiên cứu của học sinh, trong khi đó yêu cầu của việc nắm bắt kiến thức ở mức độ cao.
          


          - Bên cạnh những yếu tố khách quan đã  nêu trên thì việc giảng dạy bộ môn hoá còn chưa được coi trọng, còn bị coi  là bộ môn phụ, số tiết dạy trong một tuần của giáo viên còn nhiều.
-  Việc kiểm tra đánh giá kiến thức của học sinh còn nặng nề về tính toán chưa thực sự gắn liền với kỹ năng thực hành thí nghiệm.
          - Đây là môn học mới nên học sinh còn ngỡ ngàng chưa có phương pháp cũng như kinh nghiệm để học tốt môn học.

          - Một số học sinh còn lười học, học còn mang tính chất đối phó, chưa có ý thức tự giác học tạp.

Sáng kiến kinh nghiệm Hóa 8 in luôn: BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HOÁ HỌC 8 THÔNG QUA CÁC DẠNG BÀI TẬP
Áp dụng:  Viết SKKN Hóa 8, Viết đề tài NCKHSPUD Hóa 8, Viết SKKN Hóa THCS, SKKN Hóa 8, NCKHSPUD Hóa 8

Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Hóa 8, NCKHSPUD, NCKHSPUD Hóa 8, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, Install app VNPAY Receive 50.000K => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Kiếm tiền online, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//