Buy-Sell Crypto ==> Click here ...


Thống kê điểm chuẩn

Click here for Make money Online

Tham gia kênh Telegram kiếm tiền online ==> Click

Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH QUA BÀI DẠY "CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC"(1965 - 1968) 
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.Trong điều kiện ở trường THCS, để giúp học sinh có nhận thức đúng đắn về lịch sử địa phương góp phần giáo dục tình yêu quê hương đất nước, làm cho học sinh thấu hiểu lịch sử dân tộc, theo tôi có hai cách dạy lịch sử địa phương.
- Giáo viên tự xây dựng một bài lịch sử địa phương hoàn chính.

- Giáo viên kết hợp với nâng cao nhận thức về lịch sử địa phương cho học sinh qua một bài dạy cụ thể.
Kiến thức cơ bản của mục này là: Để chi viện cho Miền Nam, Miền Bắc đã:
- Mở hai tuyến đường giao thông. Đường Trường Sơn chi viện từ Bắc vào Nam (trên bộ, trên biển).
- Trong bốn năm Miền Bắc đã chio viện cho Miền Nam 300.000 cán bộ, chiến sỹ, số quântăng 9 lần, hàng hoá tăng 10 lần.
- Ngày 01 tháng 11 năm 1968 đế quốc Mỹ phải tuyên bố chấm dứt ném bom Miền Bắc.


Câu hỏi tìm hiểu về lịch sử địa phương mà tôi đã cho học sinh tìm hiểu là:
- Vị trí Diễn Kỷ trong quá trình chi viện từ Miền Bắc vào Miền Nam?
- Diễn Kỷ đã góp sức người, sức của cho quá trình chi viện như thế nào?
Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH QUA BÀI DẠY "CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP ĐẤU TRANH CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC"(1965 - 1968) - BÀI 19 - TIẾT 1 (LỊCH SỬ LỚP 9 TẬP 2)
Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.
Có thể bạn quan tâm
SKKN, SKKN Lịch sử 9, NCKHSPUD, NCKHSPUD Lịch sử 9, SKKN THCS, NCKHSPUD THCS, SKKN Lịch sử


Tham gia kênh Telegram kiếm tiền điện tử => Click here


Download document
Sell off ==> Click

0 comments Blogger 0 Facebook

Post a Comment

 

 
Soi điểm: Buy IDO, Buy Pre sale, Claim Coin, Airdrops, Mining Cloude Coin free ©Email: inluon@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best

Top
//